עורך דין מס רכוש מומלץ

לפי רבים, מס רכוש הוא בין המסים המוצדקים ביותר שישנם, מכיוון שכאשר מעוניינים לצמצם פערים בחברה, די מהר מגיע השלב שבו מגיעים לאחזקות בקרקע. לפיכך אין זה פלא שמס רכוש, שעמד על 2.5% משווי הקרקע והוטל על קרקע פרטית לא חקלאית הזמינה לבנייה, נכנס לתוקפו עשור וחצי לפני שנכנס לתוקפו חוק המע"מ, כלומר אי שם בשנת 1961.

עורך דין מס רכוש מומלץ

מאז שבוטל המס, לפני יותר מעשור וחצי, ובעיקר מאז שנת 2009 שבה החלה נסיקת המחירים בשוק הנדל"ן, הוצע מספר פעמים במסגרות כאלו ואחרות להחזיר לחיים את מס הרכוש. על פניו מדובר בהיגיון פשוט: באמצעות מקל המס ניתן יהיה לדרבן בעלי קרקעות להתניע תהליך בנייה ולהפסיק "לדגור על הקרקע", לטובת היצע משמעותי של דירות מגורים.

החדשות הטובות עבור בעלי הקרקעות נכון לכתיבת שורות אלה, הן שככל הנראה עוד רחוק היום שבו מס רכוש ישוב לחיים, אם בכלל. במאמר שלפניכם נשרטט קווים לדמותו של מס רכוש ונסביר מדוע אם בוטל המס, עדיין מומלץ בנסיבות מסוימות להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין מס רכוש.

מושגים בסיסיים במס רכוש

קרקע חקלאית היא קרקע שלא חייבת במס רכוש. הכוונה היא לקרקע המיועדת לחקלאות, לפי תוכנית בניין ערים. יש לציין כי בעל הקרקע אינו מחויב להוכיח כי הקרקע אכן משמשת בפועל לצרכים חקלאיים וכי די בזה שהיא מוגדרת ככזו. בנוסף, גם קרקע שלפי תוכנית בניין ערים לא מוגדרת כקרקע חקלאית, אבל בפועל משמשת במשק החקלאי של בעליה לחקלאות, תוגדר כקרקע חקלאית, אם עיקר ההכנסה של בעליה היא מחקלאות.

מס רכוש לפיכך הוטל על קרקעות פנויות שאינן קרקעות חקלאיות או קרקעות ששימשו לחקלאות. סוגי הקרקעות שהיו חייבות במס רכוש הן קרקעות פנויות, שאינן חקלאיות (גם אלה שעדיין לא הותרו לבנייה) וקרקעות פנויות שעליהן עומדים מבנים זמניים. קרקע עם מבנה קבע ששטחו נמוך מ-30% מהשטח המותר לבנייה, חויבה בתשלום מס חלקי בלבד.

מדוע בוטל למעשה מס רכוש?

כפי שציינו, אחת המטרות המרכזיות של מס רכוש הייתה לדרבן בעלי קרקעות בישראל לבנות עליהן מבני מגורים. בתחילת המילניום הנוכחי, בראשון בינואר 2000, מס רכוש הועמד על 0% והלכה למעשה, בוטל. לפיכך נישומים לא מחויבים בתשלום מס החל משנת המס 2000 ועד ימינו אנו. הסיבה שבגינה בוטל מס רכוש נעוצה במגוון רחב של בעיות טכניות.

חלק ניכר מהבעיות נוצרו לאחר שהמדינה הטילה קנסות חמורים על אזרחים שהחזיקו בבעלות על קרקעות שלא נוצלו, כאשר הגורמים לאי ניצול הקרקעות לא היו תלויים בבעלי הקרקעות שספגו את הקנסות בפועל. למעשה, רוב הקרקעות המדוברות היו כאלה שהשימוש בהן הוגבל או נאסר לחלוטין, שלא באשמת בעליהן. המצב שנוצר היה אבסורדי לחלוטין, שכן בשלב מסוים המדינה אסרה את הבנייה ביד אחת ואילו בידה השנייה, גבתה מס כבד מבעל הקרקע שעליו נאסר לבנות. במילים פשוטות, נוצרה מציאות שבה הטילו מס רכוש על קרקעות רבות שהיו נטולות פוטנציאל בנייה.

מעבר לזה, בעקבות שינויים מקרו-כלכליים כאלה ואחרים, נוצר פער משמעותי במקרים לא מעטים בין המציאות לבין ההנחה שביסוד החוק. למשל, אדם שירש חלקת מקרקעין לא גדולה במיוחד בצפון תל אביב, שהיוותה את כל רכושו בעולם, נדרש לשלם מדי שנה עשרות אלפי שקלים מס רכוש. מן הסתם, אם היה מוכר את החלקה ואת הכסף משקיע בתוכניות חיסכון מסוגים שונים, לא זו בלבד שלא היה צריך לשלם מס על התמורה, אלא שייתכן גם שלא היה צריך לשלם מס על התשואה.

גביית מס רטרואקטיבית

באמצע שנת 2014, התבשרנו על ידי מנהל רשות המסים, מר משה אשר, כי הרשות פותחת במהלך שמטרתו לגבות חובות ישנים של בעלי קרקעות שהיו חייבות בתשלום מס רכוש לפני שבוטל המס בשנת 2000. לפי הצהרת הרשות, היא שלחה כ-18,000 מכתבים לחייבים שהצליחה לאתר, אם כי ישנם עוד קרוב ל-20,000 בעלי חוב שעדיין לא ניתנים לזיהוי. לדברי הרשות, בעלי החוק יכולים ומוזמנים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין על מנת לזכות לתנאים מקלים בתמורה להסדר החובות שלהם.

להערכת רשות המסים, ניתן היה לגבות מאות מיליוני שקלים במסגרת מבצע הגבייה. מעבר לגביית החובות, מטרת המבצע הייתה לשחרר קרקעות רבות שבשל החובות הרובצים עליהן, בעליהן לא יכולים להעבירן ליורשיהם או לקונים, מה שגורר עיכוב ביצוע הליכים תכנוניים.

בנוסף, מטרת המבצע הייתה להקל על רבים במגזר הערבי, המעוניינים להסדיר את חובותיהם, אך מתקשים לעמוד בנטל הריביות. רק כדי לסבר את האוזן נציין כי היקף החובות בגין אי תשלום מס רכוש עומד על כמיליארד שקלים, אך החובות צברו במרוצת השנים קנסות, ריביות והצמדות בהיקף של מיליארדי שקלים. המבצע הסתיים בשנת 2015. לבירור סטטוס החוב העדכני שלכם ולמציאת פתרונות לקרקעות המוגדרות כחייבות, מומלץ ביותר ליצור קשר מוקדם ככל האפשר עם עורך דין מס רכוש מומלץ.

מה הקשר בין חוק מס רכוש לבין נזקי השריפות האחרונות?

25% ממס הרכוש שנגבה מדי שנה, הוזרמו לקרן מיוחדת שמטרתה לפצות אזרחים שניזוקו כתוצאה מפעולות איבה. בכך מס רכוש נבדל ממסים אחרים כמו מס שבח או מס הכנסה, שכן מסים אלו מוזרמים במלואם לקופה הכללית של האוצר. קרן זו, הנקראת "קרן מס רכוש", היא קרן חוץ תקציבית שכיום ממומנת באמצעות רבע מההכנסות שמפיקה המדינה ממסי רכישה על נדל"ן. נכון להיום בקרן יש יותר משמונה מיליארד שקלים. אם אתם מאמינים שאתם מחזיקים בנכסים שנפגעו כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה ומעוניינים לקבל פיצויים מקרן מס רכוש, טוב תעשו אם תיצרו קשר עם עורך דין מס רכוש מומלץ.

לסיום, נציין כי רשות המסים הכריזה בסוף נובמבר על תשעה ישובים שבהם השריפות הוגדרו כנזקי מלחמה ולפיכך בעלי הנכסים שניזוקו בשריפות בישובים אלה, זכאים לפיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים. בין היתר מדובר במושב טל-אל, ביישוב נטף, בערים זיכרון יעקב, חיפה ועוד.

ליעוץ משפטי מקצועי בנושא מס רכוש, פנו אלינו, נסים את כהן ניסן עורכי דין.