סכומי מזונות ילדים וחלוקת המזונות בין שני ההורים

סכומי מזונות ילדים

אחד משדות הקרב המרכזיים בתחום הגירושים הוא הילדים, וליתר דיוק, סכומי מזונות הילדים. אין ספק שסוגיה זו עתידה להשפיע על כל המעורבים בסיפור – על הילדים ורמת חייהם, ועל מצבם הכלכלי של כל אחד מההורים בנפרד. סכומי המזונות נקבעים בשתי דרכים: בהסכמה הדדית בין שני הצדדים או, במידה ושני הצדדים אינם מצליחים לעמוד בכך, דרך פסיקת בית המשפט. תשלומי מזונות לילדים מעוגנים בחקיקה בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 ובחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972


סכומי מזונות ילדים וחלוקת המזונות בין שני ההורים

חלוקת המזונות בין שני ההורים על פי גיל הילד

בדיני ישראל קיימים שני רבדי צרכים על פיהם יקבע גובה המזונות לילדים: רובד צרכים הכרחיים בהם נושא האב, ורובד צרכים שהוא "דין צדקה", ובהם נושאים שני ההורים.

באופן כללי, חלוקת דמי המזונות לילדים מחולקת כך:

 • עד לגיל 6 – מחויב האב בכל פרנסת ילדיו בשני רבדי הצרכים
 • בין הגילאים 6 ל-15 – האב מחויב בצרכים ההכרחיים, ללא קשר למצבו הכלכלי. בנוסף לכך, מחויב האב בצרכים מדין צדקה. במידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת, היא תישא בחלק מהצרכים מדין צדקה.
 • בין הגילאים 15 ל 18 – בני הנוער מקבלים מזונות מדין צדקה, ששיעורם מותאם להכנסת ההורים.
 • צעירים בשירות צבאי – זכאים לשליש משיעור המזונות שקיבלו עד לגיוס.

רובד הצרכים ההכרחיים שבהם נושא האב באופן בלעדי

מדובר בצרכי הקיום הבסיסיים של הילד, אלה, אשר בלעדיהם הילד איננו יכול להתקיים: מזון, ביגוד (הלבשה והנעלה). סכום מזונות ילדים מינימלי עומד כיום בממוצע על סך של כ-1,300 ₪ לחודש.

רובד הצרכים ששני ההורים נושאים בהם במשותף

מקום המגורים (הנקרא "מדור") והוצאות אחזקתו (30% לילד אחד, 40% לשניים, 50% לשלושה), צרכי החינוך וצרכי טיפול רפואיים ונפשיים, מעון או צהרון, קניית צעצועים, נסיעות וחופשות, בילויים, דמי כיס וחלקו היחסי של הילד בהוצאות נוספות, כגון החזקת הרכב, כבלים והוצאות אחרות. בד"כ, יישאו בהן שני ההורים בחלקים שווים. סכומי מזונות ילדים יהיו שונים ממקרה למקרה, גם מכיוון שרמת החיים אליה מורגלים הילדים הינה שונה וגם כי לילדים שונים בגילאים שונים ישנם צרכים שונים.

מזונות ילדים בעת שירות צבאי או בשירות לאומי

בתקופה זו, ילדים עדיין אינם יכולים לעבוד ולפרנס את עצמם, ומשכורת צבאית, במרבית המקרים, איננה מספיקה. לכן, הורים רבים ממשיכים לתמוך כלכלית בצעירים המשרתים בצבא לא פחות מאשר בצעירים אשר טרם מלאו להם 18 שנים. על פי הפסיקה, סכום מזונות ילדים בתקופה זו עומדים על שליש מהסכום ששולם לפני כן. עם זאת, לאחרונה, מתקדמים תהליכי החקיקה שמטרתם הסדרת תשלום המזונות במהלך השירות הצבאי. מאידך, בהחלט ישנם מצבים בהם בית המשפט איננו מטיל חיוב על תשלום המזונות בשלב זה, במידה והחייל הינו בעל הכנסה מרכוש, עובד, או שמצבם הכלכלי של ההורים איננו מאפשר זאת.

הנתונים העיקריים בהם מתחשב בית משפט בעת קביעת סכומי מזונות ילדים

 • צרכים הכרחיים של הילד (באלה נושא האב באופן בלעדי)
 • צרכים של הילד מעבר לצרכיו ההכרחיים (בהוצאות הללו נושאים שני ההורים)
 • כושר השתכרותו של האב
 • רמת השתכרותו בפועל של האב בפועל
 • גילו של הילד
 • רמת השתכרותה של האם
 • מצבו הבריאותי והנפשי של הילד – האם הוא נזקק להוצאות חריגות בשל מצבו זה
 • נתונים רלוונטיים נוספים למקרה כמצב בריאותי של ההורים, תחזיות שונות לטיפולים רפואיים או פסיכולוגיים וכד'

מאחר שהנתונים שונים וכל מקרה לגופו, קשה לגבש מפתח אחד שעל פיו יקבע באופן מוחלט סכום דמי המזונות לילדים. לדוגמה, ילד שחי עד לגירושים ברמת חיים גבוהה, הוריו משתכרים היטב, יתכן ויפסקו לו מזונות גבוהים ביותר, מילד להורים שמצבם הכלכלי קשה. סכומי מזונות ילדים צמודים, בד"כ, למדד המחירים לצרכן, והם נתונים לשינויים בעת שהנסיבות משתנות.

האם סכום מזונות ילדים "חקוק" בסלע?

פסק דין הסכום של מזונות ילדים איננו פסק דין סופי. נושא המזונות הוא דינמי ומשתנה בהתאם לאירועים שונים, לנסיבות ולהתבגרותו של הילד. עם זאת, על מנת שיחול שינוי מהותי בסכום המשולם, חייב להתרחש שינוי נסיבות משמעותי, למשל, הפסקת עבודה של האם, מחלה קשה של האב, שינוי משמעותי בהוצאות וכד'. אמנם, פסק דין במועד הגירושים מחייב את האם לסכומים הנקובים בו, אבל, במקרים רבים, נשים את הדרישה לקיום שינוי הנסיבות המשמעותי, על ידי הגשת תביעה לתשלום מזונות בשם הילדים, אשר אינם מחויבים להסכם הגירושין אשר נחתם על ידי הוריהם.

לסיכום

סכום מזונות ילדים תלוי בנסיבות ובנתונים הספציפיים של כל ילד והוריו. המטרה העליונה, בכל תהליך כזה, הוא לנסות לאפשר לילד, אשר ממילא מתמודד עם שינויים רבים בחייו בשלב הגירושין בין הוריו, לשמור על רמת חיים קרובה ככל האפשר לרמת החיים אליה היה רגיל לפני הגירושין ולא ליצור עבורו מצב של ירידה ברמת החיים או נחיתות, ביחס לחבריו. אין ספק כי גירושין בהסכמה ומתוך ההבנה, כי גם אם חייכם כזוג נשוי הסתיימו, עדיין, אסור שהילדים ייפגעו מכך! המטרה הייתה, וצריכה להמשיך להיות, שמירת האינטרסים של הילדים. לכן, במידה ואתן נתקלות בבעיה לממש את זכותם של ילדיכם לקבל מזונות ילדים מבן הזוג, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בנושא גירושין ומזונות ילדים בהקדם.

לכל שאלה בנושא מזונות ילדים, פנו אלינו, משרד עורכי דין נסים את כהן ניסן.