דוגמה להסכם גירושין

הסכם הגירושין הפך בעשורים האחרונים לאמצעי הנפוץ ביותר להסדרת סיומם של חיי הזוגיות כאשר הם מסתיימים בהסכמתם של שני הצדדים. חתימה על הסכם כזה, היא, ללא כל צל של ספק הדרך הטובה ביותר לסיים את העניין, גם מהבחינה האישית של כל הצדדים הנוגעים בדבר (שני בני הזוג ואף הילדים) וגם מהבחינה המשפטית (המסדירה את זכויותיהם וחובותיהם של המעורבים). בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014, מחויבים כיום בני זוג בפניה להליכי גישור לפני פתיחה בהליכים המשפטיים, כך, בכוונתו של המחוקק, לאפשר לשני הצדדים להסדיר את העניינים השונים הנובעים מפרידתם, תוך פרק זמן קצר, במינימום עלויות וללא גזילת זמן מהמערכת המשפטית.

דוגמה להסכם גירושין

ניסוח הסכם הגירושין

לכאורה, במידה ומדובר בגירושין הנעשים בהסכמה ומתוך רצון טוב של שני הצדדים, הסכם הגירושין ונוסחו אינם מהותיים, ומהווים רק כיסוי רשמי לתהליך הפרידה שמתנהל על מי מנוחות. הקפדנו לכתוב "לכאורה" בתחילת המשפט, מאחר ובפועל, דברים משתנים, אנשים וסיטואציות משתנים, ונסיבות מסוימות שהיו נכונות לעת הפרידה, עשויות שלא להיות מתאימות מאוחר יותר, כשהתמונה משתנה, אחד מבני הזוג נמצא בזוגיות חדשה, מביא לעולם ילדים נוספים וכד'. גם פרידה ידידותית וחברית עלולה להפוך למאבק מר על זמני שהות, על דמי מזונות ועל נקודות אחרות, כאשר היא איננה מנוסחת ומעוגנת במסמך רשמי – הסכם גירושין. יתרה מזאת, גם במקרה של פרידה ידידותית הסכם גירושין חייב להיות מנוסח באופן שבמידה והנסיבות משתנות, עדיין, זכויותיהם וחובותיהם של כל המעורבים תישמרנה בצורה חד משמעית, שתעמוד גם בעתיד בבחינה משפטית, במקרה והדבר יקצין ויגיע לידי כך. וכאן, נצרף טיפ קטן: גם אם אינכם רואים בנוסח של ההסכם חשיבות ואתם בטוחים שמדובר בדבר של מה בכך, או במסמך שאתם חושבים שאתם יכולים לנסח בכוחות עצמכם (כי "בשביל מה צריך להכניס לזה עורך דין? לא חבל על הזמן על הכסף ועל הרוח החברות?"), רצוי מאד שלא תתפתו לכך, כי אתם עלולים לגלות, בזמן אמת, שניסוח מסוים, שימוש במונח זה או אחר (או אי שימוש בו) או נושא ששכחתם לכסות אותו (כי "יהיה בסדר, אנחנו חברים טובים!") עלולים לחזור אליכם כבומרנג, במקרים בהם המצב משתנה.

מה צריך לכלול הסכם גירושין?

הסכם גירושין, בדומה לכל חוזה משפטי אחר, אמור להיות מנוסח ומותאם באופן ספציפי לנסיבותיו של המקרה אליו הוא נוגע, אבל, יש להקפיד על שלושה נושאים מרכזיים חיוניים ועל התייחסות אליהם:

הרכוש וחלוקתו

חלק זה של ההסכם עוסק בפן הרכושי של מערכת היחסים בין בני הזוג וחלוקתו בין הצדדים. במסגרת חלק זה בהסכם, ידובר על האופן בו מתבצעת חלוקתו של הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג לאורך שנות נישואיהם. רשימה מסודרת של הרכוש הקיים בבעלות כל אחד משני הצדדים וגם רכוש משותף תפרט את נכסי הנדל"ן, חשבונות בנק, רכב/ים, זכויות עסקיות ושותפויות ורכיבים דומים, וחלק זה בהסכם יפרט ויגדיר מה מקבל כל אחד משני הצדדים במסגרת חלוקת רכוש זה. סעיף זה מבוסס על יושרו וכנותו של כל אחד מהצדדים, אולם, לא מזיק להכניס בו סעיף קנס (או עונש) המפרט מה יקרה במקרה ואחד מהצדדים הסתיר מידע חיוני הנוגע לרכוש.

משמורת הילדים

במסגרתו של חלק זה הסכם הגירושין יוסדרו ענייני משמורת הילדים. כיום, מרבית הזוגות הנפרדים בוחרים במצב בו אחד ההורים מהווה ההורה המשמורן (עדיין, כיום, לרוב האם) ואילו להורה השני נקבעים זמני שהות הנוחים לכל הצדדים – משמורת מלאה. חלק מהזוגות יבחרו בהסדרים של משמורת משותפת, אשר מחלקת בחלוקה שווה את המשמורת בין שני ההורים. לכל אחת מהגישות יתרונות וחסרונות משלה. למשל, משמורת משותפת מחייבת את שני בני הזוג להמשיך ולהתגורר באותו אזור, על מנת למנוע פגיעה במהלך החיים התקין והשוטף של הילדים.

תשלום מזונות ילדים

אופיו של הסדר המשמורת עליו מחליטים בני הזוג, הוא הרכיב המכתיב בדמי המזונות המשולמים בעבור עלות גידולם של הילדים המשותפים. בעת ניסוח סעיף זה, יש להתייחס לא רק לסכומים המשולמים באופן קבע ולסכומים יוצאי הדופן (למשל, יישור שיניים מקיף ויקר) אלא גם למועד העברת התשלום, לאופן בו הוא יועבר, ולרכיבים נוספים, אשר עשויים להשתנות בין זוג מתגרש אחד לאחר.

אישור הסכם הגירושין

דיני המשפחה בישראל מתייחסים לשתי ערכאות שבאפשרותן לתת להסכם הגירושין תוקף משפטי מחייב – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. קבלתו של האישור מתחילה בהגשת הבקשה לבית המשפט, כאשר לאחריה נקבע התאריך לדיון בהסכם. בעקרון, מדובר בהליך פורמאלי קצר שבמסגרתו, בית המשפט לענייני משפחה יוודא כי כל אחד מהצדדים מבין את תוכנו של ההסכם, את המשמעויות המשפטיות שמלוות אותו וכי החתימה עליו התבצעה מרצונו החופשי וללא לחץ, כפיה או סחיטה. יחד עם זאת, במקרים בהם מדובר בחוזה החורג באופן בולט מהחוזה הסטנדרטי, רשאי בית המשפט להתעכב על סעיפים שונים בהסכם ולהפנות שאלות הנוגעות לכך לבני הזוג. כמו כן, בהם הדבר נחוץ, על פי דעתו של בית המשפט, הוא רשאי להתנות את מתן האישור לחוזה הגירושין בביצוע תיקונים מסוימים. זוהי, אגב, סיבה נוספת לנחיצות במעורבותו של עורך דין המתמחה בניסוח הסכמי גירושין בתהליך הניסוח של ההסכם.