מזונות ילדים – כל מה שצריך לדעת

מזונות ילדים – כל מה שצריך לדעת

בכל הקשור לתביעת מזונות, רק בית המשפט, או זה הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, הם אלה שיקבעו את גובה דמי המזונות המשולמים לקטינים, לא הבעל ולא האישה. אבות נדרשים על ידי בתי המשפט לשלם דמי מזונות לילדיהם, אמנם הם אינם מחויבים לראות אותם, לחנך אותם, אך הם חייבים במזונותיהם, כאשר התשלומים צמודים למדד או עד שהקטינים יגיעו לגיל 18. החל מגיל זה ועד תום השירות הצבאי, על האב יהיה לשלם שליש מסך הסכום המקורי שנקבע לפני כן.

מזונות ילדים

מהם דמי מזונות?

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, עליהם להמשיך ולכלכל את ילדיהם ולספק את כל צרכיהם. לעיתים המלאכה מוטלת על אחד ההורים, לרוב על האב אבל לעיתים גם על האם, תלוי במצבה הכלכלי. בכל הקשור לטקסי גירושין, כל טקס מתקיים על פי דתם של הגבר והאישה, ולכן גירושי בני הדת היהודית, מתקיימים על פי המשפט העברי.

בהתאם למשפט העברי, על אבי הילדים לשלם את מזונותיהם או עד שהם מגיעים לגיל 15, זאת למרות שייתכן מצב שהאם משתכרת יותר ממנו. מגיל 16, גם על האם לשלם דמי מזונות לילדים, אולם, כפי שזה נראה במציאות, גם היום בתי המשפט דורשים מהאבות לשלם את דמי המזונות באופן בלעדי.

חוק הממון

בשנת 1973 חוקק חוק יחסי ממון, וכאן מדובר בחלוקה שווה בין משאבי בני הזוג. אולם והיה ונחתם ביניהם בעבר הסכם ממון, אזי המצב הוא שונה. זהו חוק התקף לשני בתי המשפט הקיימים בישראל, הן זה הרבני והן זה האזרחי. למרות החוק המציאות שונה היא. לא קיים שוויון, גם אם הרכוש שייך לשני ההורים גם יחד, האב הוא זה שחייב לשלב מזונות ואילו האם פטורה מכך.

כאשר החובה מוטלת רק על האב

על פי הדין הדתי, חובת המזונות חלה על האבות. בצורה זו האחריות הפיננסית על הילדים לעיתים איננה צודקת במהותה, מכיוון שרבים מהם ישנים במסגרת משמורת משותפת, מחצית מהשבוע הם נמצאים אצל האם ומחצית השבוע אצל האב, ולכן הוא משלם עבור הילדים גם כאשר הם נמצאים אצלו.

כיצד נקבעים דמי המזונות?

זוגות רבים העומדים בפני הליך גירושין מוצאים עצמם בחוסר הסכמה וזו בלשון המעטה, כאשר הכוונה היא כמובן לגובהם של דמי המזונות. בסופו של דבר, עליהם להגיע לסכום מזונות שיהיה קבוע וצמוד למדד. כאשר איננה קיימת הסכמה בין בני הזוג, האב יפעל על פי הוראות בית המשפט והחלטתו.

ככלל, גובה דמי המזונות נקבע על פי צרכי הילדים. ישנם צרכים הכרחיים וצרכים ממין צדקה, שלכאורה על שני ההורים לשלם אותם. עד גיל 6 על האב לשלם לילדיו דמי מזונות ללא שום קשר למצבו הכלכלי. ברוב המקרים, בין הגילאים 6-15 האם היא זו שמטפלת בילדיה, ולכן על האב לשלם בעבור הצרכים הבסיסיים. במקרים בהם מדובר בצרכים שאינם נחשבים להכרחיים, על שני ההורים לשאת בנטל. עדיין, המגמה היא שהאב ישלם יותר וזאת מכיוון שמי שמטפל בילדים זו האם. עם זאת, חשוב להזכיר, בהחלט קיימים הבדלים בהתייחסות של בית הדין הרבני לבין זה האזרחי, כאשר הראשון נוטה לפסוק דמי מזונות נמוכים יותר לילדים.

מה קורה בדבר דמי המזונות כאשר הילדים משרתים בצבא?

במדינת ישראל, צעירים לאחר סיום לימודיהם בתיכון, בגיל 18, מתגייסים לשירות צבאי או שירות לאומי. זהו הזמן בו הם אינם יכולים לכלכל את עצמם או להתפרנס למחייתם, ולכן מרבית ההורים נאלצים לתמוך בילדיהם. ההלכה קובעת כי מרגע  שהבן או הבת הגיעו לגיל 18, יהיה על האב לשלם שליש מסכום דמי המזונות המקורי.

דמי מזונות כמרכיב עיקרי בתיקי גירושים

לרוב, כאשר מתקיימים טקסי גירושין בין הבעל לאישה, דמי המזונות הם בין הנושאים המהותיים והבעייתיים ביותר. נושא זה לכשעצמו, ישפיע רבות על מצבם הפיננסי של שני ההורים וגם כמובן על מצבם הכלכלי של הילדים. ככל שדמי המזונות גבוהים יותר, סביר להניח שרמת חייהם הן של הילדים והן של האם גם היא תהיה גבוהה יותר. והיה ודמי המזונות הינם נמוכים, מן הסתם, העול הכלכלי על כתפיה של האם יהיה משמעותי יותר.

אל מה מתייחס בית המשפט?

כאשר בתי המשפט קובעים את גובה דמי המזונות לילדים, עליהם להתייחס לכמה נקודות עיקריות: מהם צרכיהם העיקריים של הילדים? (בעבור צרכים אלה רק על האב לשלם). מהם צרכי הילדים למעט אלה ההכרחיים? כמו כן ישנה התייחסות לשכר אותו מרוויח האב, לכושר ההשתכרות שלו, גילאי הילדים, גובה משכורת האם, מצבם את הילדים, הן הבריאותי והן הנפשי, שכן ישנם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. בנוסף בית המשפט מייחס חשיבות למצב ההורים מהפן הבריאותי וההשלכות לעתיד. אין כאן נוסחה מתמטית, כל מקרה לגופו. ישנם ילדים אשר מצבם הכלכלי של הוריהם הינו מצוין, הם היו רגילים לרמת חיים מסוימת, ולכן מן ההיגיון הוא שדמי המזונות שיפסקו להם יהיו גבוהים מהממוצע.

מה קורה כאשר נולד ילד מחוץ לנישואין?

אין שום קשר האם ההורים נשואים או לא. לאחר שבוצעה בדיקת רקמות לאבי הילד והתגלה שהוא אביו הביולוגי, יהיה עליו לשלם דמי מזונות בעבורו.

מה קורה כאשר הבעל מסרב לשלם מזונות?

כאשר נקבע כי על האב לשלם דמי מזונות לילדיו, והוא איננו עושה זאת, האישה תוכל לפנות להוצאה לפועל, כל זאת על מנת לאכוף את תשלום דמי המזונות. והיה והבעל ממשיך לסרב ניתן לנקוט כנגדו בכמה צעדים: לאסור עליו לצאת מן הארץ, לעקל את רכושו ואת חשבון הבנק, לעיתים, מקרים מסוימים מסתיימים אף במאסר.

ליעוץ מקצועי, פנה אלינו, משרד עו"ד נסים את כהן-ניסן