מזונות ילדים מול מזונות לאישה

מזונות ילדים מול מזונות לאישה

רבים מבני הזוג העומדים בפני הליך גירושין, לא מודעים להשלכות הכלכליות של פירוק הקשר, כשלא אחת אנחנו נתקלים במקרים שבהם הרצון לסיים את ההליך כמה שיותר מהר, הוביל להסכמי מזונות בלתי הגיוניים בעליל.. במאמר שלפניכם נפרט מהי המשמעות של דמי מזונות, נעמוד על ההבדל בין מזונות ילדים למזונות אישה ונסביר כיצד מחושבים דמי המזונות.

מה ההבדל בין מזונות ילדים למזונות אשה

מה הם מזונות ילדים?

לפי חוקי המשפט העברי, מוטלת על האב החובה לדאוג לכלכלת ילדיו עד הגיעם לגיל 18, כאשר חובה זו כוללת בין היתר תשלום עבור מזון, בריאות, מגורים וחינוך. מדובר למעשה בכל הצרכים ההכרחיים של הילדים ולפיכך האב חייב בתשלום עבור צרכים אלה, ללא קשר ליכולת הכלכלית שלו. כמו כן לפי הדין העברי האב מחויב לדאוג לצרכים של הילדים שלו גם אם הוא לא נשוי לאימם, גם אם הוא כלל לא מכיר בהם ואפילו אם הוא לא מתראה עמם.

בנוגע לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו לדוגמה טיולים, בילויים ומתנות, על האב לשלם אך ורק אם מבחינה כלכלית עומדת לו האפשרות לעשות זאת. האם לעומת זאת, חייבת במזונות ילדים רק לפי דין צדקה. הכוונה היא כי יש לבדוק את מצבה הכלכלי ולבחון האם הוא מאפשר תשלום מזונות, לאחר שיסופקו צרכיה.

איך מחשבים דמי מזונות ומהם דמי המזונות המינימאליים?

כאשר בית המשפט צריך לקבוע את גובה הסכום שישולם כמזונות, עליו לבחון בצורה קפדנית את צרכי הילדים, כשבנוסף עליו לבחון את רמת החיים שאליה הורגלו. כמו כן מטבע הדברים על בית המשפט לבחון את פוטנציאל ההשתכרות או כושר ההשתכרות של האב, לבחון את הרכוש שנמצא בבעלותו, האם ישנם צרכים מיוחדים כלשהם המהווים את מנת חלקם של הקטינים ועוד.

לפי החוק, בעת הגשת כתב התביעה ו/או  כתב ההגנה, יש לצרף 12 תלושי משכורת אחרונים וזאת על מנת שבית המשפט יוכל להתרשם מהכנסתו של האב (במקרה שבו יפסיק לעבוד בשלב מסוים בפתאומיות, יהיה חייב לשלם מזונות בהתאם לפוטנציאל ההשתכרות שלו). סכום המזונות המינימאלי שהפסיקה האזרחית מכירה בו  כתשלום עבור ילד אחד, עומד כיום על סך של 1250 ₪ בחודש, כאשר סכום זה כולל את  הצרכים הבסיסיים של הקטין אך לא הוצאות המדור או הוצאות אחזקת המדור (הוצאות עבור מגורים).

כיצד מחושבים דמי המדור?

כפי שציינו, הסכום המינימאלי לתשלום מזונות לא כולל את הוצאות המדור ואחזקת המדור, שכן הפסיקה קובעת שעל האב לשאת, בנוסף למזונות הבסיסיים, בשיעור של 30 אחוז מהוצאות המדור ואחזקת הבית, אם לבני הזוג ילד אחד במשותף. במקרה שבו לבני הזוג שני ילדים, יחויב האב בתשלום בשיעור של 40 אחוז מההוצאות ואם מדובר בשלושה ילדים ומעלה, שיעור זה עומד על חמישים אחוז. כל זה רלוונטי למקרים שבהם לאם אין דירה בבעלותה.

במקרים שבהם לאם יש דירה בבעלותה, הרי שמדורם של הקטינים מוסדר ולפיכך האב לא יצטרך לשלם הוצאות מדור אלא רק לשאת בחלק מהוצאות אחזקת הבית. למען הסר ספק, יש לציין  כי דמי המדור ישולמו גם אם מדובר בדירה שכורה (דמי שכירות) וגם אם נותרו עוד תשלומים עבור דירה שנרכשה (משכנתא).

חיובים נוספים שחשוב להזכיר

  • דמי טיפול – במסגרת המזונות שמשלם האב לילדים, עליו לשאת בהוצאות הטיפול בהם, בהתאם לגילם כמובן.
  • הוצאות רפואיות – נהוג להבחין בין הוצאות רפואיות הכרחיות לבין הוצאות רפואיות שאינן הכרחיות. ההוצאות הרפואיות ההכרחיות יחולו על האב במלואן בעוד שההוצאות הרפואיות שאינן הכרחיות יחולקו בין בני הזוג.
  • הוצאות חינוך – גם כאן חשוב להפריד בין חינוך המהווה צורך הכרחי לבין חינוך שלא מהווה צורך הכרחי כמו לדוגמה לימודי העשרה, חוגים או לימודי נהיגה למשל.
  • גני ילדים – כשמדובר בילדים מתחת לגיל גן חובה, נשאלת לרוב השאלה כיצד יחולקו התשלומים אם ההוצאות גבוהות מהנורמה, כמו למשל במצב שבו הילד רשום למסגרת פרטית שעלותה גבוהה משמעותית ממסגרת ציבורית. לפי הפסיקה נקבע כי מעון יום לא מהווה חלק מהצרכים ההכרחיים של הקטין ולפיכך שני ההורים צריכים לשאת בעלות באופן שוויוני.
  • הוצאות אירוח – אם באופן חריג האב קיבל את המשמורת על הילדים ולאם נקבעו זמני שהות, לא אחת יחייב בית המשפט את האב לשלם "דמי אירוח". התשלום עבור סעיף זה לא כלול בדמי המזונות ומהווה למעשה מעין החזר הוצאות.

מה הם מזונות אישה?

מזונות אישה הם כספים המועברים לאישה בהתאם לכלל העתיק: "עולה עמו ואינה יורדת עמו". הכוונה היא לכך שגם אם חלה ירידה ברמת החיים של בני הזוג, עדיין על האישה להמשיך ולחיות ברמת החיים שאליה הורגלה בבית הוריה או ברמת החיים שאליה הורגלה בבית המשותף (הגבוהה מהשתיים). חשוב מאוד להבחין בין מזונות ילדים למזונות לאישה, שכן לאחר הגירושין הגבר לא יהיה חייב עוד להמשיך ולשלם מזונות לאישה וזאת בניגוד כמובן למזונות הילדים.

החשיבות של עבודה מול עורך דין לענייני גירושין

כפי שניתן להבין, גובה הסכום המשולם כמזונות והתשלומים הנלווים למזונות, הינו דינמי ומשתנה, , כאשר פסק דין הקובע את גובה הסכום, אינו פסק דין סופי בשום מקרה. בכל מקרה של שינויים בנסיבות, ביכולת האב או בצרכי הילד, ניתן בהחלט לפנות באופן רשמי לבית המשפט ולבקש לשנות את הסכום האחרון שנקבע.

לפיכך אם אתם מרגישים כי נעשה לכם עוול, שישנם דברים מסוימים שלא לקחתם בחשבון בחישוב דמי המזונות או בכל מקרה אחר שבו ברצונכם לשנות את גובה הסכום מסיבות כאלו ואחרות, צרו קשר עם עורך דין לענייני גירושין ויפה שעה אחת קודם. כך ורק כך תוכלו למקסם את הסיכויים כי אכן דרישתכם תתקבל.

לכל שאלה, פנו אלינו, Law-offices.co.il