איך נקבע גובה דמי מזונות

כל קטין זכאי למזונות ילדים. כלומר, הוריו אמורים לדאוג למזונותיו. הדבר נכון בכל מקרה. גם כאשר ההורים אינם נשואים או גם כאשר אביו של הילד אינו חי עם אימו של הקטין.

הנושא הזה של דמי מזונות הינו נושא שנוי במחלוקת ולמעשה אנחנו עדים לכך כי גם כאשר הסכם הגירושין מתנהל בבית המשפט וגם כאשר בני הזוג מנסים להגיע ביניהם להסכם גירושין, כאשר מדובר בהליך אשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, הנושא הופך להיות טעון ומורכב יותר מכל חלק אחר המרכיב את הליך הגירושין.

איך קובעים את גובה דמי המזונות?

במרבית המקרים של פירוד או של גירושין, רמת החיים יורדת באופן אוטומטי. הדבר אמור לבוא לידי ביטוי איכשהו גם בגובה דמי המזונות.

מלבד זאת, הפרמטרים העיקריים המרכיבים את גובה דמי המזונות הם – גילאי הילדים, הצרכים הבסיסיים של הילדים כמו כן קיימת התחשבות בצרכים מיוחדים אשר אליהם הם עשויים להזדקק.

אמורה כמובן להיות גם התחשבות במצב הכלכלי וההכנסות של ההורים מהעבודה שלהם כמו גם בהתחשב ברכוש שיש בידיהם.

הדין העברי בנושא תשלום דמי מזונות

חיוב מזונות חל על כל אדם על פי הדין האישי. הדין האישי בישראל עבור כל יהודי הוא הדין העברי.

החיוב במזונות ילדים על פי הדין העברי חל על האב בלבד. למעשה חייב האב לדאוג לצרכי ילדיו עד הגיעם לגיל 15.

קיימת חלוקה לשלוש קטגוריות –

  • קטינים עד גיל 6 – עד לגיל זה חלה חובה על האב לפרנס את ילדיו גם אם אין לו כל הכנסה.
  • גילאי 6-15 – האב מחויב בחובה מוחלטת במימון כל הצרכים ההכרחיים של הילד. לגבי הנושא של מזונות מדין צדקה, אמורים האב והאם לשאת בחלקים שווים במזונות הילדים.
  • גילאי 15-18 – הוצאות הילד נחשבות מדין צדקה ומסיבה זו החובה מוטלת על שני ההורים והם אמורים לשאת בהן בחלוקה שווה.

מהי ההגדרה של "צרכים הכרחיים"?

כאשר אנחנו מדברים על צרכים הכרחיים, אנחנו למעשה מגדירים את הצרכים שהקטין זקוק להם ואשר בלעדיהם אי אפשר לגדל אותו.

הצרכים הללו כוללים – מזון, ביגוד, הנעלה, מגורים (מדור) והוצאות אחזקת מגורים.

ההוצאות שאינן נחשבות כהוצאות הכרחיות, אלו הן הוצאות עבור בילויים, עבור חופשות, חוגים, שיעורים פרטיים, צעצועים, שיעורי נהיגה ועוד.

הוצאות רפואיות חריגות כמו גם הוצאות חינוך אלו הן הוצאות המוטלות על שני ההורים שאמורים לשאת בהן בחלקים שווים.

איך קובעים מהי הוצאה הכרחית ומהי הוצאה חריגה?

ישנם שני מבחנים אשר על פיהם קובעים את ההגדרה בדבר הכרחיות הצרכים –

  1. מהם הצרכים המינימאליים באופן כללי של כל קטין ?
  2. מהם הצרכים ההכרחיים המינימאליים של הקטין אשר בו אנחנו דנים במסגרת תביעת המזונות ?

דמי טיפול בקטין

חלק הכרחי ממזונותיו של הקטין כולל גם דמי טיפול. למעשה זכאית האם לקבל תשלום עבור דמי טיפול בקטין ולא משנה אם היא מטפלת בו או שהיא בחרה לשכור שירות של מטפלת לצורך כך. דמי הטיפול משתנים בהתאם לגילו של הקטין. ככל שהקטין הינו צעיר יותר דמי הטיפול יהיו גבוהים יותר.

דמי מזונות עד גיל 18 – מקור החיוב לכך

למעשה החיוב לתשלום דמי מזונות עד גיל 18 נובע מכוח הדין האישי. החל מגיל 18 יהיו שני ההורים מחויבים שווה בשווה מכוח סעיפים הקבועים בחוק לתיקון דיני משפחה – מזונות ילדים.

על פי פסיקה של בית המשפט העליון חבים הורים במזונות ילדיהם גם כאשר הם נמצאים בתקופת השירות בצה"ל והלכה זו אף הורחבה לתקופה אשר בה הילד נמצא בין תום לימודיו עד לגיוס כמו גם עבור ילדים בכיתות י"ג וי"ד.

גובה המזונות עבור ילד המשרת בצה"ל עומד כיום על שיעור של 33% מגובה המזונות אשר שולמו עבורו עד הגיעו לגיל 18. אפשר כמובן להגיע גם להסכמות שונות אשר על פיהן ישלם האב מזונות בנו שמשרת בצה"ל בגובה של 40% או אפילו 50%.

האם האב יוכל להתחמק מתשלומי מזונות ילדיו?

כל עוד לא הוכחו נסיבות קונקרטיות בפני בית המשפט אשר אלו יעידו כי אין כל אפשרות של האב להתפרנס, הרי שהוא לא יכול לפטור את עצמו מתשלומי המזונות לילדיו.

בית המשפט אינו נוטה להקל עם אבות הטוענים כי הם מתקשים להתפרנס וכי לא פעם נדחים טענותיהם של אבות הטוענים כי הם עדיין נמצאים במסגרת לימודית או שהם עובדים רק במסגרות חלקיות ועל כן קשה להם לשלם את דמי המזונות.

על פי חוק, אמור האב לעבוד במשרה מלאה על מנת שהוא יוכל לספק את צרכי ילדיו.

במקרה בו האב פוטר מעבודתו, יבחן בית המשפט את פוטנציאל ההשתכרות של האב עד לפיטוריו והטענה כי הפיטורין מונעים ממנו לשלם את דמי המזונות לא יוכלו לעמוד לו.

האם יכולה האם לוותר על דמי המזונות של ילדיהם הקטינים במסגרת הסכם גירושין?

על פי פסיקה של בית המשפט העליון, אין כל תוקף לכל מקרה של וויתור מצד האם בתשלומי מזונות עבור הקטין. האב גם לא יוכל לנופף בטענה הזו כי הוא חתם על הסכם בו הוא למעשה אינו מחויב בתשלומי מזונות.

הסכם הגירושין בין האב והאם נועד בין השאר לחסום את דרכו של הקטין מלהגיש תביעת מזונות באופן עצמאי נגד אביו.

כפי שהבנתם, הנושא של גובה המזונות כמו גם החלוקה בין ההורים זהו נושא טעון הכולל הרבה מאוד סעיפים וברבים כלל לא נגענו במאמר זה.

מסיבה זו אנחנו ממליצים כי כאשר מדובר בנושא של תביעת דמי מזונות, שלא לוותר על ליווי של עורך דין מומחה בתחום.