מס עקיף לעומת מס ישיר

מס עקיף לעומת מס ישיר

למיסוי, מעצם טבעו, ישנן שלוש מטרות עיקריות: רגולציה (אסדרה, הכוונת ההתנהגות האזרחית באמצעות החוקים והתקנות), חלוקה מחדש של המשאבים בין האזרחים (כספי המיסים מנותבים לערוצים אשר תומכים בשכבות החלשות יותר) ויצירת משאבים זמינים להפעלת מערכות המדינה (כמו הצבא, מערכות הממשל וכד'). המיסוי בישראל מתבסס על שלושה חוקים עיקריים: פקודת מס הכנסהחוק הבריאות הממלכתי וחוק מס ערך מוסף. אנחנו, באופן חוקי, מחויבים בתשלום מיסים. יש שיאמרו כי אנחנו משלמים יותר מידי מיסים, ואילו אחרים, אופטימיים וטולרנטיים יותר, יאמרו כי תשלום מס פירושו שהרווחת, שיש לך הכנסה, ולכן – תשלום מיסים, סימן טוב הוא.

לא נכנס לויכוח האינסופי בין שתי העמדות השונות, אולם, גם "מיסים" אינם מיקשה אחת וניתן לחלק אותם בצורות שונות ולפי קריטריונים שונים (למשל, מי מחויב לשלם את המס הספציפי, האם הוא מדורג או אחיד לכל מי שמבצע את אותה הפעולה וכד'). אחד מסוגי החלוקה הנפוצים היא החלוקה למס ישיר מול מס עקיף.

מס עקיף לעומת מס ישיר

מיסים עקיפים מול מיסים ישירים

מיסים ישירים הם מיסים אשר מוטלים על ההון או על ההכנסה של המשלם אותם, ולכן, הם מותאמים ליכולות התשלום הספציפית שלו (למשל, מס ההכנסה, מס הרכוש ומס השבח). בניגוד להם, מיסים עקיפים, הם מיסים על צריכה או הוצאות (למשל, מס הקנייה או מע"מ). לכאורה, חד וברור, אלא שהחלוקה המסורתית בין שני סוגי המיסים השונים עדיין גורמת אי בהירות רבה בנוגע להבדלים המהותיים הקיימים בין שתי הקטגוריות. לכן, אפשר לגבש את ההבדל בצורה מעט שונה: מס ייחשב למס עקיף אם אין חובת זהות בין הנישום למשלם את המס, כלומר – כאשר נישום יכול לגלגל את תשלום המס על גורם אחר ממנו-עצמו. לעומת זאת, מס ייחשב למס ישיר כאשר הנישום הוא גם זה המשלם את המס לרשויות.

מיסים ישירים, למשל, אלה המוטלים על פי הכנסת המשלם/הנישום, מתחשבים בנתוניו האישיים המיוחדים לו, כנקודות זכות והקלות בשל מצב משפחתי, מקום מגורים ומאפיינים נוספים. היות ומיסים עקיפים, לרוב מוטלים על מוצרים (ונקבעים בהתאם למחיר המוצר), אין דרך להטיל מס משתנה על פי מאפיינים של כל אחד מהצרכנים הרוכשים את המוצר.

דוגמאות למיסים ישירים ולמיסים עקיפים

מס הכנסה – מס ישיר

כדוגמה הטובה ביותר למיסים הישירים, ניתן לקחת את מס ההכנסה – מס אשר מוטל על ידי המדינה על הכנסותיו של תאגיד או יחיד.

כאשר מחשבים את מס ההכנסה לנישום, תחילה, מתייחסים להכנסה החייבת בתשלום המס, מאחר ומס ההכנסה איננו מוטל על כל ההכנסה, אלא מקוזזות ממנו ההוצאות המוכרות, ההוצאות שמטרתן לייצר את ההכנסה (למשל, אמצעי פרסום וכן הלאה). יש לשים לב, מאחר ולא כל ההוצאות הן הוצאות מוכרות, וגם ההוצאות המוכרות מוכרות עד לסכומים או לאחוזים מסוימים. מסך ההכנסה החייבת במס מתחילות לפעול נקודות הזיכוי אשר מטרתן להעניק הקלות שונות למגזר בעלי מאפיינים מסוימים באוכלוסיה. הנה מספר מנק' הזיכוי הנפוצות ביותר על פי אתר רשות המיסים בישראל: מגורים בישראל מזכים כל תושב ישראלי ב-2.25 נקודות זיכוי, ואילו אישה ישראלית עובדת זכאית ל-0.5 נקודת זיכוי נוספת (כלומר סה"כ 2.75 נקודות זכות). חיילים ששירתו לפחות 23 חודשים מלאים זכאים לשתי נקודות זיכוי. חיילות ששירתו לפחות 22 חודשים מלאים זכאית לשתי נקודות זיכוי, ואילו חיילים ששירתו פחות מ-23 חודשים זכאים לנקודת זיכוי אחת, כמו גם חיילות ששירתו פחות מ-22 חודשים. תושבי ישובים באזורי הפיתוח או בישובי הספר (המופיעים ברשימה מיוחדת של מס הכנסה) המתגוררים בישוב 12 חודשים או יותר, זכאים להנחה ממס הכנסה בתקרה בשיעור המשתנה על פי הישוב בו הם מתגוררים.

מס ערך מוסף (מע"מ) – מס עקיף

המס העקיף המוכר לנו ביותר הוא המע"מ. מדובר במס חדש יחסית, שנכנס לתוקפו רק ב-1976 ואז, שיעורו היה 8% בלבד והגביה בוצעה על ידי אגף המכס ומע"מ, בניגוד לימינו אנו, ששיעורו 17% והגביה מבוצעת על ידי רשות המסים בישראל. מע"מ מוטל מתוקף חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 והחוק אף כולל בתוכו החרגות אשר פטורות מתשלום המע"מ או מבוצעות במע"מ אפס (כמו מכירות המבוצעות באילת, עסקאות השכרת והחכרת מקרקעין שחלות עליו הוראות החוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, פטורים ממס בסוגי יבוא מסוימים, מלכ"רים וכן הלאה).

אצבע על הדופק בנושא המיסוי

שיטת המיסוי הישראלית מחייבת אותנו בתשלום מיסים על הכנסתנו וגם על כל מוצר שאנחנו רוכשים או שירות שאנחנו נהנים ממנו. רוב האנשים משלמים את מיסיהם, כי כך "צריך" לעשות או בשל החקיקה המחייבת אותם לעשות זאת, וזאת, מבלי להקדיש מחשבה נוספת למיסים המשולמים או לשיעורי המס הנגבים מהם. אמנם, המע"מ המשולם הינו מס ניטראלי (בו שיעור המס אינו תלוי בגובהו של בסיס המס וכולם משלמים את אותו שיעור המס), אבל מס ההכנסה שאנחנו משלמים הוא מס פרוגרסיבי (בו שיעור המס גדל עם הגידול בבסיס המס, כך שככל שאתה מרוויח יותר, אתה משלם יותר), ולכן, בהחלט משתלם להעמיק טיפה בנושא ולבדוק את המיסים שאתם משלמים, מאחר ויתכן, שלמשל, מגיעות לכם הקלות בשל נקודות זכות שלא ידעתם עליהן (או שהמעסיק לא החשיב בטעות בתלוש השכר שלכם), בשל תרומות שתרמתם במהלך שנת הכספים, או בשל הפרשה עצמאית לביטוח פנסיוני או לקופות הגמל.

ליעוץ משפטי מקצועי בנושא עבירות מס, פנו אלינו, נסים את כהן ניסן משרד עורכי דין.