מבוא לענייני מסים

המילה מסים נשמעת לאזרחים רבים כמפחידה ומאיימת. ישנם תחומים רבים הנוגעים לחיים של כולנו ומשפיעים על כל אחד ואחד מאזרחי המדינה באופן יומיומי, שבהם רב הנסתר על הגלוי. תחום המסים הוא בין הדוגמאות הטובות ביותר לכך, שכן למרות כולנו משלמים מסים, הידע הכללי שלנו בנושא זה מועט ביותר. אם תמיד רציתם לדעת יותר ולהבין בצורה טובה יותר מי נגד מי בעולם המסים, הגעתם למקום הנכון. במאמר שלפניכם נפרט אודות המשמעות של מושגים רבים שקשורים לעולם המסים וננסה לעשות מעט סדר בדברים.

עורך דין מס

פקיד שומה

פקיד שומה הוא הפקיד הפועל במשרד אזורי של אגף מס הכנסה ולפיכך מהווה הלכה למעשה הזרוע המייצגת באותו אזור מול הנישומים הרשומים בו. בסמכות פקיד השומה בין היתר לסגור שומות, לסגור ולפתוח תיקי נישומים, להנפיק אישורים להקלות מס ועוד.

תשלום מקדמות

תשלום מקדמות מס היא שיטה לגביית מס מעצמאים. שיטה זו שונה מהשיטה שבה גובים מס הכנסה משכירים, שכן הנישום העצמאי לא יכול לדעת מראש מה יהיה גובה ההכנסה השנתית החייבת במס. אי לכך, חברות ועצמאים בישראל משלמים מקדמות מס לאורך השנה, על חשבון המס השנתי. המקדמות משולמות מדי חודש או אחת לחודשיים ומחושבות במקרים רבים לפי גובה המס שבו הנישום חויב בשנה הקודמת. כמו כן, ניתן לחשב את המקדמות לפי מכפלה של מחזור העסקאות בשנה הנוכחית והיחס שבין מחזור העסקאות בשנה הנוכחית לשנה הקודמת. את גובה המקדמות ניתן בהחלט להקטין או להגדיל בהתאם לצורך בצורה דינמית במהלך שנת המס.

ניכוי מס במקור

שיטה לגבייה של מס הכנסה שבה המס משולם לפני שהכסף מגיע לידי זה שאמור לקבל אותו. הגורם שמשלם את הכסף מעביר את המס לרשות המסים והגורם שאמור לקבל את הכסף, מקבל בסופו של דבר את הסכום לאחר הניכוי. ישנם שני סוגים בגדול של ניכוי מס במקור. הראשון הוא תשלום של מס שהמעסיק מעביר למס הכנסה מדי חודש עבור העובדים שלו, המהווה מס על ההכנסות של העובדים משכר עבודה והשני הוא תשלום מס המנוכה מהתשלום המשולם לספק ומועבר לזכותו למס הכנסה. במקרה הזה ניכוי המס במקור הינו חלק מתשלומי מקדמות המס של הספק.

מס פרוגרסיבי ומס רגרסיבי

מס פרוגרסיבי הוא מס ששיעורו גדל והולך ככל שההכנסה של החייב במס גבוהה יותר ואילו מס רגרסיבי הוא מס ששיעורו קטן ככל שההכנסות גבוהות יותר. מס הכנסה הוא דוגמה טובה למס פרוגרסיבי ואילו מס ערך מוסף הוא דוגמה טובה למס רגרסיבי, מכיוון שאדם עני ואדם עשיר משלמים עבור כל קנייה את אותו שיעור מס, אך האדם העני חוסך פחות כסף מהאדם העשיר ולכן אחוז ניכר יותר מההכנסה שלו מושקע בקניות המחויבות במס ערך מוסף. דוגמה נוספת למס רגרסיבי ניתן למצוא למשל באגרות רישוי, מס על מוצרים מזיקים כמו אלכוהול וסיגריות, מסי עיריות ועוד.

טופס 106

מעסיקים מחויבים להפיק דו"ח הנקרא טופס 106 לפי תקנות מס הכנסה. דו"ח זה מביא פירוט של ההכנסות של המועסק וכן את הסכומים שנוכו במהלך השנה ממשכורתו.
טופס 106

מס עקיף

מס עקיף לרוב מוטל על הוצאות ולא על הכנסות ומוטל על הצרכן הסופי. המסים העקיפים משתקפים לרוב במחיר השירות או הסחורה שרוכש הצרכן. המסים העקיפים בישראל הם מסים עירוניים, בלו על דלק, היטלים שונים על יבוא, מכס, מס קנייה ומס ערך מוסף, המהווה את המס העקיף השכיח ביותר.

מס ישיר

בניגוד למס העקיף, המס הישיר מוטל על הרכוש וההכנסה של המשלם, הן מעסקאות חד פעמיות והן מפעילות כלכלית שוטפת. המסים הישירים הנהוגים בישראל הם מס הכנסה, מס חברות, מס שבח מקרקעין ומס רווח הון, מסי הביטוח הלאומי, מס המוטל על זכיות בהימורים, מס רכישה ועוד.

מס קנייה

מסי קנייה הם מסים המוטלים בראש ובראשונה על מוצרי צריכה, בדגש על מוצרים בני קיימא כמו טלפונים סלולריים או כלי רכב, אך מוצרים המיועדים לצריכה שוטפת לא חייבים במס קנייה (למעט מוצרים הגורמים לנזק כמו אלכוהול וסיגריות). המס מוטל בשיעורים זהים הן בייצור המקומי והן בייבוא ועיקר הגבייה מיבוא של סיגריות וכלי רכב. אמנם המס מוטל על היבוא ועל הייצור המקומי בשיעורים זהים, אבל בסיס המס ביבוא הוא ערך היבוא ואילו בסיס המס בייצור הוא המחיר הסיטונאי.

תמריצים שליליים ותמריצים חיוביים

אחד מהדרכים שבהן נוקטת המדינה על מנת להגשים יעדים לאומיים, כוללת התערבות במשק על ידי מתן תמריצים שליליים או חיוביים בדמות העלאת שיעורי המס, הורדת שיעורי המס או מתן זיכוי ממס. מטרת התמריצים השונים ליצור שינוי בהתנהגות הצרכנים, שיוביל בבוא הזמן להשגת היעד. כך, לדוגמה, תמריץ שלילי מוצלח יכול להיות הטלת מס גבוה על סוגי דלק הגורמים לפליטה רבה של מזהמים המסכנים את בריאות הציבור. על ידי העלאת המס על דלקים אלה, מעודדים את הציבור בצורה עקיפה לבחור בסוגי דלק אחרים.

דוגמה טובה לתמריץ חיובי ניתן למצוא למשל בהקלות המס הניתנות למפעלים הפועלים באזורים שהמדינה מעוניינת לפתח.

תכנון מס

תכנון מס הוא הפחתת חבות המס של חברה או יחיד על ידי שימוש בכלים שונים בחסות החוק. כאשר ישנן מספר דרכים לבצע פעולה מסוימת המשפיעות כל אחת בצורה שונה על גובה המסים שישולמו, ניתן להשוות בין ההשלכות של כל אחת מהדרכים ולבחור בדרך שבסופו של דבר תניב את התוצאה הטובה ביותר מבחינת גובה המס.

עסקה מלאכותית

פעולה עסקית שמטרתה להפחית את נטל המס, אך זולת מטרה זו אין כל הצדקה לקיומה.

תכנון מס אגרסיבי

תכנון מס מתוחכם ומורכב ביותר, המקשה על פקיד השומה לזהותו. תכנון מס אגרסיבי חורג מגבולות התכנון הלגיטימי והחוקי.

ליעוץ משפטי מקצועי, פנו אלינו, נסים את כהן ניסן משרד עורכי דין.