המלצות בנושא תשלום מס רכישה

מס רכישה

תשלום מס רכישה הוא תשלום מס למדינת ישראל החל על הרוכשים נכס נדל"ן. חישוב מס הרכישה מתבצע על פי שווי העסקה ונגזר ממנה, כאשר שיעור המס מתעדכן מדי שנה. החוק מבדיל בין הרוכשים נכסי נדלן למטרות שונות, וקובע רשימה של תקנות, הקלות ופטורים בתשלום מס רכישה, הן על פי מטרת הדירה והן על פי מעמדו ומצבו האישי של הרוכש על פי פרמטרים מוגדרים.

המלצות בנושא תשלום מס רכישה

  1. תכנון מוקדם – עלות מס הרכישה אינה מבוטלת וחייבת לבוא בחשבון באמצעות תכנון העסקה כולה. בטרם ביצוע הרכישה בפועל וההתקשרות החוזית חשוב ללמוד את שווי העסקה וחבות המס הנדרשת בהתאם לכלל הנסיבות.
  2. ידע – ידע הוא כוח וכסף גם יחד והיכרות מעמיקה עם חוקי המיסוי תסייע לתכנון נכון, למיצוי מלא של הזכויות והקלות המס ולהפחתה ועד קבלת פטור מלא ממס הרכישה. חשוב וכדאי להכיר היטב את חוקי המיסוי והאפשרויות השונות בטרם ביצוע העסקה.
  3. תזמון – ככלל, מיסוי בגין רכישה בא להקל על רוכשי הדירות לצרכי מגורים ולמסות בצורה מקסימלית את רוכשי נכסי הנדל"ן לצרכי עסקים ולהשקעה. תכנון וקביעת מס הרכישה בא כחלק מניסיונות הסיוע והשליטה של הממשלה בשוק הנדל"ן. אחד המרכיבים המסייעים בקביעת מטרת הרכישה הוא תזמון ביחס לרכישות נדל"ן קודמות, נתון הניתן לתכנון.
  4. ייעוד הנכס – כאמור, מטרת וייעוד נכס הנדל"ן הוא בר השפעה על המיסוי בגינו, וחשוב לקבוע, לתכנן ולרשום את הנכס בהתאם לייעודו ותוך מטרה לנצל עד תום את הקלות המיסוי על פי הייעוד האמור.
  5. זכויות משותפות – רכישת דירה או כל נכס נדל"ן בזכויות משותפות נלקחת בחשבון כאשר כל אחד מן הרוכשים יחויב בחלקו היחסי של המס, בחישוב מחיר הנכס והמס המלא.
  6. מעבר נכסים בין בני משפחה – החוק מתייחס לבעלות על הדירה לא רק על פי הרישום בפועל, אם כי גם ביחס לקשרים המשפחתיים. על פי התייחסות זאת, דירה הרשומה על שמו של אדם, תיחשב באופן אוטומטי כנכס הנמצא בבעלות זוגתו, אשתו בפועל או ידועה בציבור. סעיף זה מחייב התייחסות משפטית מקצועית שכן לא בכל מעמד זוגי קיימת כוונת שיתוף.
  7. ייעוץ וליווי משפטי – באמצעות ליווי מקצועי ומשפטי של עורך דין מנוסה ניתן להבטיח התנהלות חוקית במלואה וזאת לצד מיצוי מלא של הזכויות וההקלות האפשריות. המלצות בנושא תשלום מס רכישה הנמצאות ברשת יכולות לסייע בתכנון הראשוני ובלמידת הנושא, אול בפועל כל עסקה לגופה וכל התנהלות מצריכה טיפול מהימן, מקצועי ואישי.

תכנון מס רכישה – הקלות והטבות

בניגוד למיסים אחרים המוטלים על הכנסה ועל רוויות, מס רכישה הוא מס אשר מוטל על הרוכש ולמעשה מוטל בגין הוצאות ולא בגין הכנסות. מטרותיו רבות, כאשר בחלקן הן מתייחסות למילוי קופת המדינה בכספי מיסים ובחלקן לשליטה בשוק הנדל"ן ווידוא כי הרוכשים נדל"ן לצורך רווחיות יספגו מיסוי כבר בשלב הרכישה ועוד בטרם השכרה או מכירה של הנכס בפועל.

על מנת לשמור על קיום המטרות הללו ואחרות, קבעה רשות המיסים רשימת תקנות והנחיות הקובעות סכומי תשלום והקלות שונות:

רוכשי דירה ראשונה/יחידה בסכום שאינו עולה על 1696750 ₪ יזכו לפטור מלא ממס רכישה!

משפחות בעלות ילד עם מוגבלות יזכו אף הן לפטור מלא ממס רכישה.

נכים, עיוורים ולקויי ראיה, ניצולי שואה, נפגעי עבודה, נכי צה"ל, נכי תאונות דרכים ונפגעי פעולות איבה זכאים לשיעור הנחה במס רכישה.

נוסף לאלה גם אוכלוסיות העולים החדשים, בני משפחות שכולות, ובני משפחה של נפגע פעולות איבה והרוגי מלכות- זכאים אף הם להנחה בשיעור מסוים, הקבוע בתקנות.

לצורך מימוש ההנחה או הפטור יידרשו חלק מן המבקשים (מבקשי ההקלה בשל מצב רפואי קיים) לעמוד בפני וועדה ייעודית של הביטוח הלאומי, שתקבע את אחוזי הנכות ואת ההנחה המתאימה ביחס למצב המבקש.

מתי מומלץ לפנות לעורך דין בתחום הנדל"ן והמיסוי

בעבור מרבית האנשים עסקת הנדל"ן – רכישת דירה ואף מבנה עסקי, הם הרכישות הגדולות ביותר שיבצעו בחייהם. בתכנון עסקאות נדל"ן מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מלווה ומייעץ כבר בשלב איתור הנכס, לסיוע במשא ומתן, לבדיקה מקיפה של מצב הנכס ורישומיו, לתכנון המיסוי ומיצוי הזכויות ולעריכת הסכם הרכישה. ייעוץ מקצועי עשוי לאתר כשלים ומגבלות בעסקה כבר בשלבים מוקדמים, לאתר חבות מס גבוהה אשר תשפיע בהכרח על מחיר העסקה הסופי ויבוא במכלול השיקולים ולהפחתת ערך העסקה והמיסוי גם יחד.

עלות השירות של עורך דין מקצועי ומנוסה בטלה בששים ביחס לעלות נכס נדל"ן ובוודאי ביחס לתועלות שזה מביא עמו.

האם ניתן לחלוק בעורך דין עם מוכר הנכס?

בעסקאות נדל"ן חשוב במיוחד להיות מיוצג על ידי עורך דין באופן בלעדי, כאשר זה רואה את האינטרסים של הלקוח ששכר אותו לפני הכל. עורך דין משותף יראה את קידום הנושא וסגירת העסקה כיעד ולא את טובת מי מהצדדים.

משרדנו מספק שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג בתחום האזרחי תוך מתן דגש על עולם המיסוי והנדל"ן, ומעמיד לרשות לקוחותינו הרבים צוות מנוסה במיוחד של עורכי דין העוסקים בתחום כתחום עיסוק עיקרי ומכירים את החקיקה, הפסיקה והבירוקרטיה על בוריין, ומספקים לכלל לקוחותינו עוגן מקצועי ושקט נפשי.