עורך דין לענייני מסים

דיני מסים, הם הדינים המרכיבים את מערכת החוקים שמכוחה מוטלים על הפעילות הכלכלית בישראל מסים על ידי השלטונות. ישנם שלושה חוקים מרכזיים במערכת זו:  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה, כשלצד אלו ישנם  מספר חוקים נוספים. מאחר שהמסים השונים קבועים בחוק, הרי שנוכחות של עורך דין לענייני מסים היא בגדר הכרח המציאות בכל מקרה שבו יש צורך להתמודד עם רשויות המס בצורה מושכלת ואחראית, שתוביל לתוצאות הרצויות. במאמר שלפניכם נרחיב אודות מספר מקרים בהם ישנה חשיבות עליונה לערב עורך דין לענייני מסים בשלב  מוקדם ככל הניתן בהליך ועל כך נאמר – יפה שעה אחת קודם.

תכנון מס וייעוץ מס

אין זה סוד שדיני המס אינם נהירים לאדם מן היישוב, כאשר די במבט חטוף על הניסוחים הפתלתלים של החוק כדי להבין את המורכבות הרבה הגלומה בהם. מעבר לכך, הדינים נוטים להשתנות מעת לעת ולא פשוט לבעל עסק או חברה להתעדכן ללא הרף בשינוי החקיקה. זוהי הסיבה שבגינה גופים עסקיים מובילים מעדיפים שלא להסתכן ומשקיעים באנשי מקצוע לצורך ביצוע תכנון מס. מטרתו של תהליך תכנון המס ושל ייעוץ המס היא להפחית  את שיעור המס שהלקוח צריך לשלם, בכפוף למגבלות החוקיות..

לצורך כך נדרשים  יועצי המס  לידע נרחב בדיני המסים, עליהם להיות חדי עין, יצירתיים וכפי שציינו, מעודכנים. על מנת  להגשים את מטרת העל שמהותה הפחתת  תשלומי המסים השונים, צריך יועץ המס במקרים רבים לנקוט בפעולות משפטיות מקדמיות, הכוללות מתן  ייעוץ  בנוגע לעסקה הכדאית והנכונה ביותר מאלה המוצעות לו, מבחינת שיעור המס שיוטל עליו, להתחשב בתוכניות עתידיות של הלקוח וולהביא בחשבון השיקולים  בכל רגע נתון את כל המסים הרלוונטיים.  ישנן עסקאות בינלאומיות מורכבות בהן נדרשים ידע ומומחיות בהיבטי מיסוי בינלואמי ויש לוודא כי יועץ המס בקיא גם במערכת דינים זו.

פסקי דין רבים של  בית המשפט העליון ה הכירו בחשיבות של תכנון מס, כאשר יש להבחין בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס. אמנם בשני המקרים מדובר בפעולות שמטרתן להפחית את גובה המס המשולם, אך בעוד : התחמקות מתשלום מס הינה בניגוד לחוק ומבוססת על הסתרת עובדות,  תכנון מס הינו הליך  חוקי המתבצע בתום לב ובנקיון כפיים..

ייצוג נאשמים בעבירות מס הכנסה

רבים לא מודעים לכך, אבל אי מילוי הוראות החוק הנוגעות לדיווחים ולתשלומים הנדרשים למס הכנסה, עלול להוביל במקרה של הרשעה לא רק לקנסות כבדים, אלא גם למאסר בפועל. נהוג להבחין בין שני סוגים עיקריים של עבירות מס הכנסה: עבירות מהותיות ועבירות טכניות. עבירות טכניות הן כאלה שבוצעו בתום לב וללא כוונה להעלים הכנסות. כך, לדוגמה, אי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה בזמן, אי ניכוי מס במקור או אי הגשת הצהרת הון במועד.

לצד עבירות אלה קיימות העבירות המהותיות, המוגדרות בחוק  כעבירות מס חמורות. למשל, השמטת הכנסות, העלמות מס, הגשת דו"חות כוזבים, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים וסיוע לאדם או גוף אחר בביצוע של עבירות מס. העונש המקסימלי בגין עבירות אלו, קבוע בפקודת מס הכנסה,  והינו חמש שנות מאסר בפועל ואם מדובר בנסיבות מחמירות, העונש המקסימלי הוא שבע שנות מאסר בפועל.

ייצוג עורך דין לענייני מסים בעבירות מס מהותיות  במ נחוץ בין היתר לצורך ייעוץ משפטי לפני החקירה במשטרה או ברשות המסים ובמהלכה, ייצוג משפטי בשלב המעצר,  לפני הגשת כתב האישום בשלב השימוע וייצוג לאחר הגשת כתב האישום  ובמהלך המשפט.. בשל אופיין הפלילי של עבירו ת המס, הרי שכל השתהות בפנייה לעורך דין לענייני  מסים, עלולה לגרום לחשוד בעבירות מס נזק רחב מימדים.

תשלום כופר בעבירות מס

בכל אחד מחוקי המס מוזכר כי בסמכותה של רשות המסים להמיר את ההעמדה של אדם החשוד בעבירת מס לדין, בתשלום של כופר כסף. הן בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, הן בפקודת מס קנייה, הן בחוק מיסוי מקרקעין ווביתר החוקים הרלוונטיים מצוין כי,  החשוד יכול להימנע  למנוע   מהליכים פליליים, כל עוד יהיה מוכן לשלם את הכופר שייקבע עבורו. תשלום הכופר מאפשר להימנע מהכתמת שמו של החשוד בהרשעה פלילית, מסייע לקיצור משך הטיפול בעבירות מס וכן מצמצם בצורה משמעותית את עלויות הטיפול בעבירות אלה. מעבר לכך, האפשרות לשלם כופר מקטינה את העומס על הפרקליטות ובתי המשפט ומונעת מצבים של אי אכיפה.

נכון להיום עדיין לא גובשה רשימת קריטריונים סגורה וברורה בנוגע ליחסה של רשות המסים לסוגיית בקשת הכופר, אך ישנה מערכת מורכבת של שיקולים המשמשת לגיבוש החלטת ועדת הכופר. בין היתר מדובר בשיקולים הקשורים למידת החומרה של העבירה, קיומן או אי קיומן של הרשעות קודמות, מצבו האישי של החשוד, מידת המעורבות שלו בביצוע העבירה, העניין הציבורי בהעמדתו של החשוד לדין, הצורך בהרתעה בענף המדובר ועוד.

מטבע הדברים, רמת המומחיות של עורך הדין המייצג את החשוד היא הגורם המשמעותי והחשוב ביותר, שיכול להטות את הכף לכאן או לכאן. עורך דין לענייני מסים מקצועי ובעל ניסיון יכול להציג את נקודות החוזקה של החשוד, לעמוד על אופיו ועברו, להזכיר תקדימי פסיקה רלוונטיים ולהביא  להכרה  והתחשבות במצבו  כל שיותר יתירו לו לשלם כופר כסף ולחסוך  הליך משפטי ארוך, מתיש ומכתים.

משרד עו"ד נסים את כהן-ניסן כאן בשבילך

מאז הקמתו, משרד עו"ד נסים את כהן-ניסן צבר   ניסיון עשיר  בתחום דיני המסים, כשבין היתר מעניק המשרד שירות בתחום זה הן למשרדי ממשלה ורשויות מקומיות, הן לחברות פרטיות ואנשים פרטיים והן לגופים ציבוריים. עורכי הדין הפועלים במשרד מוכרים וידועים בזכות ניסיונם הרב והידע המעמיק שלהם בתחום ראיית החשבון והכלכלה, נדבך המעשיר את היכולות המשפטיות שלהם בצורה משמעותית ומספק להם את היתרון הדרוש בתחום משפטי מאתגר זה.

למידע נוסף ויצירת קשר: 04-8512612