תכנון מס איננו העלמת מס

תכנון מס איננו העלמת מס!

רבים מתבלבלים בין תכנון מס לבין העלמה או השתמטות ממס, ולכן, נתחיל מהשורה התחתונה ונתקדם משם:

ביצוע תכנון המס שלכם איננו מעשה פלילי, והוא איננו נחשב להעלמת מס או לאי דיווח על ההכנסות!

כעת, נשוב אחורה ונבדוק את הסיבה לסטיגמה השגויה שדבקה בביצוע תכנון מס. למיסים המוטלים על אזרחי מדינה (כל מדינה בעולם) ישנן שלוש סיבות עקרוניות: הראשונה בהן היא הרגולציה, שמטרתה להכווין את התושבים להתנהגות של תשלום המיסים, דרך חוקים, הוראות או תקנות. השנייה בהן, היא גיוס כספים להפעלות המערכות המניעות את המדינה, אשר אינן נמצאות בידיים פרטיות, למשל, מערכות הממשל וכן הלאה. השלישית היא ניתוב של כספי המיסים הנגבים מאזרחים ש"יש" להם, לצורך עזרה לאזרחים ש"אין" להם (או ש"יש" להם פחות מאשר לאחרים), כדוגמה – המוסד לביטוח לאומי.

תכנון מס איננו העלמת מס

המיסים הנגבים מאזרחים נשענים על שלושה חוקים עיקריים: פקודת מס הכנסהחוק הבריאות הממלכתי וחוק מס ערך מוסף, שמבין שלושתם, פקודת מס ההכנסה נחשבת, לכאורה, לבעייתית ביותר לאכיפה, בשל מנהגים מסוימים (כמו תשלום בשחור – תשלום במזומן, המשולם שלא כנגד הוצאתה של קבלה), ולכן, היא נאכפת במלוא הרצינות ובמלוא החומרה ע"י רשויות המס.

מהי העלמת מס וכיצד מתייחס לכך החוק?

כל חריגה מפקודת מס הכנסה נחשבת כעבירה על החוק, אולם סוגי העלמת המס נבדלים זה מזה ברמת הכוונה לביצוע עבירה אשר נמצאת מאחוריהן. ישנן עבירות מס טכניות, שבוצעו מבלי כוונה לעבור על החוק (למשל, ניכוי שגוי של הוצאות שאינן מוכרות), ולמולן, ניצבות העבירות שבבירור ניצבת מאחוריהן כוונה להשתמט מתשלום המס (אותו תשלום בשחור שהזכרנו קודם, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים וכד').

אל עבירות אלה מתייחסות רשות המיסים וגם הרשות השופטת בחומרה רבה, העונשים המוטלים על עברייני מס הינם חמורים, ומטרתם לא רק הענשת האשמים בעבירות, אלא הרתעת האחרים מביצוע עבירות דומות.

מהן העבירות הנכללות תחת הגדרת החוק העלמת מס?

על פי חוקי המיסוי, המתייחסים בפירוט רב לחובותיהם של גופים עסקיים ואנשים פרטיים, לתשלום מיסים שונים ולהגשת הדוחות הכספיים התקופתיים, העלמת המס נובעת מהעלמת הכנסה, והיא יכולה להתבצע באחת משתי דרכים. הראשונה היא בצורת אי דיווח טוטאלי על ביצועה של עסקה מסוימת והרווחים שהיא נושאת (עבודה בשחור), ואילו הדרך השנייה הינה הצגת תשלום ממוזער מזה שהתקיים בפועל.

כאן, ישנן דוגמאות רבות לדרכים להקטנת ההכנסה החייבת במס – חשבוניות רכישה פיקטיביות, תמרון הוצאות פרטיות וזקיפתן לחובת הוצאות עסקיות, דיווחים כוזבים על הכנסות וכד'. אצל שכירים יכולת העלמת המס ללבוש צורה של מצג שווא של נק' זכות המקנות הקלות במס (למשל, עמידה בראש משפחה חד הורית, או מגורים באזור פיתוח) או הצגת קבלות פיקטיביות על תרומות וכד'.

כל אלה אינם תכנון מס, אלא העלמת מס והם עבירה ברת עונשין ככל עבירה אחרת!

תכנון מס מול העלמת מס

והנה בעיה נוספת: כרגע, כאשר אנחנו מדברים על העלמת מס מול תכנון מס, אנחנו משתמשים בשני מושגים שונים, אשר מבהירים לקורא או לשומע כי "העלמת מס" הינה רעה ואילו "תכנון מס" הוא טוב. למעשה, בחלק גדול מהמקרים המתועדים ברשת, ההתייחסות לא תהיה חד משמעית, ובשני המקרים ייעשה שימוש במושג "תכנון מס" ונפגוש ביטוי כמו "תכנון מס לגיטימי" נגד ביטוי כמו "תכנון מס בעל היבט פלילי", מה שיהפוך את אותו הגבול הדק שבין שני סוגי ההתנהלות להרבה יותר מורכב לזיהוי.

מהו תכנון מס?

תכנון מס מאפשר לנישום לצמתם את היקף המיסים המשולמים, תוך פעולה בגבולות החוק ובשטחים האפורים שהוא מותיר לנישומים. למען הסר ספק – שיטת המיסוי הישראלי (כשיטות נוספות בעולם) תומכת בזכותו של נישום לתכנן את מיסיו, כדרך לגיטימית לפתור את התנגשות האינטרס בין רשויות המס (אשר חפצות לקבל לידן כמה שיותר כספים, כמובן) לבין הנישומים (אשר יעדיפו, באופן טבעי, לשמור בחשבונם או בחשבון העסק שלהם כמה שיותר כסף).

עקרונות תכנון מס

למרות שתכנון מס שונה בין נישום אחד למשנהו, עדיין, לתכנון מס נכון ישנם מספר עקרונות:

  • תכנון מס נכון יכלול בתוכו את כל דרישות המיסוי הקיימות, ויתחשב בהיבטים החוקיים של כל התכתיבים שלהן.
  • תכנון מס נכון יתחשב בכל החידושים והעדכונים החלים בחקיקה בתקופת התכנון וגם באלה שהתרחשותם ידוע מראש.
  • עסקאות בינלאומיות המשולבות בתכנון מס דורשות היכרות עם חוקי המיסוי הבינ"ל, כמו גם היכרות מעמיקה עם חוק המיסוי בכל אחת מהמדינות בהן התבצעו העסקאות.
  • תכנון מס יעיל נעשה מתוך צפייה אל העתיד ואיננו מתעסק רק ב"כאן" ו"עכשיו".
  • תכנון מס נכון איננו דורש ידע חשבונאי בלבד, אלא גם ידע משפטי רלוונטי, על מנת לעמוד בבחינה של פקידי רשות המיסים מהאספקט החוקי, אם או כאשר תהיה כזו.
  • תכנון מס יעיל מתייחס לכל נושא המיסוי לרוחבו ואיננו משאיר פינות "אפלות".
  • תכנון מס יעיל שם את הנישום ואת האינטרסים העסקיים שלו במרכז התוכנית ומוצא את הפתרונות המתאימים והיעילים ביותר לצרכיו. למשל, במקרה של עסקים קטנים בתחילת דרכם, ניתן לחשוב על דחיית התשלומים למועד מאוחר יותר, בזמן שהכסף מושקע ונושא רווחים.

לסיכום

תכנון מס חייב להיות לא רק לגיטימי, אלא גם צריך להיות יעיל ומותאם לחברה או לאדם שעבורו הוא נעשה. מאחר ומדובר בתחום הדורש ידע משפטי ספציפי מאד, לא כל עו"ד (או רו"ח) יכולים לעסוק בכך, ולכן, מומלץ לברר היטב את תחום ההתמחות של עורך הדין, לפני שאתם מפקידים את תכנון המס שלכם בידיו.

ליעוץ משפטי מקצועי בנושא עבירות מס, פנו אלינו, נסים את כהן ניסן משרד עורכי דין.