סוגי עבירות מס הכנסה ותקדימי עונשים

סוגי עבירות מס הכנסה ותקדימי עונשים

את העבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק מס ערך מוסף, ניתן, באופן עקרוני לחלק לשני סוגים עיקריים, כשהגורם המבדיל ביניהן הוא הכוונה לעבור על החוק. לסוג הראשון, שייכות עבירות קטנות אשר נעברו מבלי דעת, מבלי הכרת החוק או מודעות, כשהמאפיין השולט בכולן או אי הכוונה לעבור על החוק ולהעלים את ההכנסות. עבירות אלה מכונות עבירות מס טכניות. הסוג השני, ואליו מתייחסות הרשויות בחומרה רבה יותר, הוא העבירות שנעברות מתוך ידיעה וכוונה לעבור על החוק על מנת שלא לשלם את המס הכרוך בהן. עבירות אלה מכונות עבירות מס מהותיות, משום הכוונה שמאחוריהן.

סוגי עבירות מס הכנסה ותקדימי עונשים

הנה דוגמה לעבירת מס מהותית, אשר הגיעה לערכאות:

ת"פ 5399/04 מדינת ישראל מע"מ ומס קניה ת"א נ' חב' יגעת ומצאת בע"מ – תיק מסובך באופן מיוחד אשר כלל מספר נאשמים הנאשמים בעבירות שונות. מצוטט ככתבו וכלשונו מאתר פסק דין.

הנתבעים:

  1. חב' יגעת ומצאת בע"מ
  2. חב' יחר-יוזמות חינוכיות ורפואיות בע"מ
  3. חב' כוכב הבריאות בע"מ
  4. חב' סלטילי בר בע"מ
  5. חב' כל בו ספר בע"מ
  6. מנחם חיים
  7. לוין דב
  8. עוזרי אליס

תיאור המקרה:

נאשם מספר 6 (להלן: "מנחם"), הינו בעל שליטה והמנהל הרשום בנאשמת 1 (להלן: "יגעת ומצאת"). נאשם 7 (להלן: "לוין") הינו המנהל בנאשמות 2, 3 ו-4 (להלן: "יח"ר", "כוכב הבריאות" ו"סלטילי" בהתאמה, או יחד- "חברות לוין") ונאשם 8 (להלן: "עוזרי"), הינו בעל השליטה בנאשמת 5 (להלן: "כלבו ספר"). יגעת ומצאת, חברות לוין וכלבו ספר רשומות כ"עוסק מורשה".

האישומים:

האישום הראשון: מואשם מנחם בכך שהוציא בין השנים 2000-2001, 22 חשבוניות לחברת טרלידור סורגים מתקפלים 1991 בע"מ (להלן: "טרלידור") באמצעות דפדפים שיווק ופרסום (להלן: "דפדפים"), דף גון שירותי ייעוץ, כוח אדם, תחזוקה ובניה (להלן: "דף גון ייעוץ") ודף גון שיווק וסחר (להלן: "דף גון שיווק") , שאינן חברות בע"מ אלא פירמות בלבד, בגין שירותים שסופקו ע"י אחר, ומבלי שמנחם עשה לגביהן עסקה (סעיף 117 (ב) (3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 1975 (להלן: "חוק מע"מ" או "החוק"), ומבלי שמילא בהן פרטים (סך המע"מ בחשבוניות – 49,622.62 ₪), והכל במטרה להתחמק ממס.

כמו כן נטען שמנחם ניכה תשומות שלא כדין, ללא מסמך כאמור בסע' 38 לחוק, ובמטרה להתחמק ממס, משדיווח בתיקו הפרטי על תשומות ע"ס של 2,523,994 ₪ במהלך השנים 97-2003 (סעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ).

האישום השני- לענין יגעת ומצאת, שנטען כי מנחם היה מנהלה הפעיל בתקופה הרלוונטית, מואשמת בכך שהוציאה עבור עובדים שונים 559 חשבוניות, מבלי שעשתה עסקה לגביהן, וכי ניכתה מס תשומות שלא כדין, ללא מסמך כאמור בסע' 38 לחוק, בגינן, בדיווחיה לתקופה שבין 12/01 ועד 5/03 בסך של 1,620,278 ₪ (נספח ג' לכתב האישום).

באישומים 1 ו-2 מיוחסים למנחם ויגעת ומצאת גם עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות (סע' 117 (א) (7) לחוק) ושל הסתרה או השמדה של פנקסים במטרה להתחמק ממס (סעיף 117 (ב)(7)).

אישומים 3 עד 5 – באישומים אילו מואשמים מנחם ויגעת ומצאת בכך שהנפיקו חשבוניות לחברות לוין, מבלי שיגעת ומצאת סיפקה את השירותים בגינן וכן כי עשו זאת במטרה כי שלושת החברות יתחמקו ממס (סעיף 117ב1 לחוק).

לוין ושלושת החברות הנ"ל, מואשמים בניכוי תשומות שלא כדין במטרה להתחמק ממס בגין אותן חשבוניות וזאת לפי הפירוט כדלקמן;

האישום השלישי – 19 חשבוניות שהוצאו ליח"ר בשנים 2003-2002 שהמע"מ בגינן מסתכם בסך של 153,318 ₪. ולגבי חשבוניות 1, 4- בגין עבודות דפוס וחשבונית 10- בגין ייעוץ וליווי שיווקי, נטען כי הן פיקטיביות).

האישום הרביעי – 14 חשבוניות שהוצאו לכוכב הבריאות בשנים 2002-2003, שהמע"מ בגינן מסתכם בסך של 85,680 ₪. ולגבי חשבונית מס' 1- בגין הפקת והדפסת עבודות דפוס, נטען כי היא פיקטיבית.

האישום החמישי – 17 חשבוניות שהוצאו לסלטילי בשנים 2002-2003, שהמע"מ בגינן מסתכם בסך של 67,863 ₪. ולגבי חשבונית 6, בגין הפקת דפוס, נטען כי היא פיקטיבית.

האישום השישי – באישום זה מואשמים מנחם ויגעת ומצאת בהוצאת 35 חשבוניות במהלך השנים 2000-2002 לכלבו ספר, שנטען כי עוזרי היה מנהלה הפעיל בתקופה הרלבנטית, מבלי שיגעת ומצאת סיפקה את הטובין או השירותים בגינן ובמטרה כי כלבו ספר ועוזרי יתחמקו ממס.

כלבו ספר ועוזרי מואשמים בניכוי תשומות שלא כדין בגין החשבוניות הנ"ל, שהמע"מ בגינן מסתכם בסך של 96,440 ₪ ." מצוטט ככתבו וכלשונו מאתר פסק דין.

טענת התביעה:

המאשימה (מדינת ישראל באמצעות ב"כ עו"ד אודי ויסבאום) הדגישה בטיעונים לעונש את היקף העבירות המיוחסות למנחם ולחב' יגעת ומצאת, העריכה את היקף המס שהועלם בשל הפעילות (יותר מ-4 מיליון ₪), והדגישה את אורך התקופה בה בוצעו הפרות החוק. על כן, העונש שנדרש היה מאסר בן עשרה חודשים ומאסר על תנאי בצידו. כך גם טענה לגבי לוין ועוזרי, אם כי לגביהם התבקשו תקופות מאסר קצרות יותר מזו של מנחם וקנס כספי.

טענות ההגנה:

טענת הנאשמים הייתה כי נדרשת התחשבות בעת קביעת גזר הדין בכך כי רשויות המס נמנעו מלהתריע בפני מנחם והאחרים שההתנהלות איננה כשרה. כמו כן, טענו הנאשמים כי מדובר בתיק ראשון מסוגו, ולכן מיצוי הדין עם הנאשמים איננו צודק. בנוסף, הדגישו הנאשמים נסיבות אישיות כגיל מתקדם, מצב כלכלי דוחק, חובות לנושים וכד'.

הכרעת דין (9/3/09) וגזר דין (10/6/09) של כב' הש' דן מור – מאתרו של עו"ד (רו"ח) יואב ציוני – אשר ייצג את כל הנאשמים בתיק

"בית המשפט קיבל בהכרעת הדין (9/3/09) את מודל ההעסקה כמודל לגיטימי ואישר אותו בפה מלא. מדובר על דחייה של הקונספציה בה החזיק מע"מ. בית המשפט קבע שכלל לא היה מקום להגיש כתב אישום בגין המודל. כמו כן זוכו כל הנאשמים מהאישומים הנוגעים לקיזוז או הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

בעל חברת יגעת ומצאת (ביחד עם החברה), הורשע בהסתרה והעלמת פנקסים (ס' 117(ב)(7) לחוק מע"מ), ובגין אי ניהול פנקסי חשבונות (ס' 117(א)(7) לחוק מע"מ). עקב כך הוא קיבל בגזר הדין (10/5/09) עונש של 10 חודשי מאסר בפועל.

על פסק הדין הוגשו ערעורים הדדים על ידי המדינה ועל ידי הנאשמים שהורשעו."

אחרית דבר – כב' השופטת דניאלה שריזלי (1.5.11)

על חיים מנחם, בעליה ומנהלה של חב' "יגעת ומצאת" – נגזרו 62 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי של 80,000 ₪ (הניתן להמרה בחמישה חודשי מאסר).

על הנאשמים דב לוין ואליס עוזרי, בעליהן ומנהליהן של החברות "סלטילי בר", "יחר יזמות", "כוכב הבריאות" ו"כל-בו ספר":

דב לוין – עונש מאסר בפועל של 18 חודשים, מאסר על תנאי של עשרה חודשים וקנס ע"ס 20,000 ₪ (הניתן להמרה בחודשיים מאסר).

אליס עוזרי – עונש מאסר בפועל של 8 חודשים, מאסר על תנאי של 5 חודשים וקנס בסך 10,000 ₪ (הניתן להמרה בחודש מאסר).

לסיכום

כפי שניתן לראות, מערכת המשפט נוקטת יד קשה בנאשמים בעבירות מס. ניתן להניח, כי לו היו נעזרים הנאשמים בייעוץ משפטי של עו"ד המומחה במיסוי, לא היו צריכים להמתין, לפי טענתם, שרשויות המס תתרענה בפניהם על התנהלות שאיננה חוקית, ובכך, לפחות חלק גדול (אם לא כולם) מהעונשים שהושתו עליהם, היו נחסכים מהם.

ליעוץ משפטי מקצועי בנושא עבירות מס, פנו אלינו, נסים את כהן ניסן משרד עורכי דין.