הכל אודות מס רכוש

אין ספק שמיסים הן אחת מהצרות המציקות ביותר איתן אנחנו מתמודדים ביום יום, לעיתים, בהצלחה, ולעיתים בהרבה פחות הצלחה, אבל, תמיד, תוך כדי חריקת שיניים, שכן מדובר בכסף שיוצא מכיסנו או שאיננו מגיע לשם, מאחר ומס כלשהו "מגלח" ממנו מעשר… אנחנו מכירים את זה מהמע"מ כקונים או מוכרים, כלקוחות או נותני שירות, אנחנו מכירים את זה דרך המיסוי על רכב חדש שאנחנו קונים, וגם, דרך מס רכוש. מבין כל המיסים האחרים שהזכרנו, נדמה, כי מס רכוש נחשב למס הכי פחות מוכר, ולעיתים, אף מבלבלים (ומתבלבלים) בינו לבין מס רכישה (שאף הוא סוג של מס, אבל מוטל בנסיבות שונות לגמרי). אם כן, מהו אותו מס רכוש מסתורי? על מה הוא חל ומי חייב בתשלום בו, אם בכלל?

הכל אודות מס רכוש

מהו מס רכוש?

בישראל ישנם מספר סוגי קרקעות, המחולקות (במקרה זה) על פי ייעודן בתוכניות המתאר האזוריות, שמטרתן להתוות את עתידה של כל פיסת קרקע הקיימת בארץ בצפי של עשרות שנים קדימה. על פי חלוקה זו ישנן קרקעות חקלאיות (האסורות בבניה עליהן) וקרקעות שאינן כאלה, ולכן, הבניה עליהן מותרת. מס רכוש הוטל על קרקעות פנויות (שאינן בנויות) ושאינן מוגדרות כחקלאיות, ומטרתו הראשונית הייתה לעודד את בעלי הקרקעות הפנויות לבנות עליהן, ולא להותירן במצב פנוי ולא בנוי.

גלגוליו של מס רכוש

דרישת תשלום מס רכוש מעוגנת בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 ובתיקונים שהוכנסו בו עם השנים, כמו גם בתקנות שצמחו על בסיסו, כמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשע"ד-2014. תחולתו המקורית חלה על מספר מקרים ספציפיים, למשל, קרקע פנויה שאיננה קרקע חקלאית גם בטרם התקבלו אישורים לבניה עליה, קרקע פנויה שניצב עליה מבנה ארעי ולא מבנה קבע, קרקע שעליה ניצב מבנה קבע ששטחו קטן מ-30 אחוזים מהשטח המותר לבניה על קרקע זו וכד'. כחייב בתשלום, לצורך עניין מס רכוש, נחשב אחד מהבאים: כל אדם שהקרקע רשומה על שמו, חוכר-משנה או חוכר לתקופה שמעל ל-25 שנים (בין אם קיים רישום הקרקע על שמו ובין אם לאו), או אדם שקיבל את אישור מנהל מקרקעי ישראל או מדינת ישראל הרשו לו לעשות שימוש בקרקע, ללא קשר לאורך תקופת האישור.

מי קבע את שיעור מס הרכוש ששולם?

אחת ל-5 שנים, נקבעה שומת הקרקע על ידי מנהל מס רכוש, אולם, יחד עם זאת, הוא היה רשאי להעריך אותה בכל שנה מחדש, ביוזמת בעל הקרקע או ביוזמת מנהל מס רכוש, במידה וערכה של הקרקע השתנה לפחות ב-20 אחוזים מהעת בה בוצעה השומה האחרונה על הקרקע. במידה וחל שינוי כלשהו בקרקע (למשל, הריסת מבנה, בנייה או שינוי ייעודה של הקרקע, על פי המתואר בתוכנית בניין ערים (תב"ע), יחול שינוי המס מיום ביצוע השינוי ולא מתחילת השנה. כך, לדוגמה, השלמת בניית מבנה קבע ששטחו גדול מ-30 אחוזים מהשטח המותר לבניה על קרקע זו וקבלת אישורים על התאמתו לייעודו, תפטור את בעל הקרקע / החוכר מתשלום מס רכוש.

מה היה שיעור מס הרכישה שהוטל על קרקע החייבת במס זה?

עד לסיום שנת 1999, התחלק מס רכוש על הקרקעות החייבות בו לשני חלקים: קרקעות שנחשבו ל"מלאי עסקי" (לענייני מס הכנסה) עליה שולמו 1.2 אחוזים משווים בכל שנה, והקרקעות האחרות (שלא הוגדרו כ"מלאי עסקי") שעליהם שולמו 2.5 אחוזים משוויין. ב- ‎1.1.2000 בוטל תשלום מס רכוש על קרקעות, ומאז, שיעור המס עליהן הוא 0%.

מס רכישה? מס רכוש? מה ההבדל?

בעוד מס רכוש חל על קרקעות ובאופן קבוע (אחת לשנה), מס רכישה הינו מס המשולם נקודתית, על ידי הרוכש זכויות במקרקעין, בעת רכישה של אחד מהבאים: דירת מגורים אשר מוגדרת כ"דירה יחידה" (חל לא רק במצבים של חסרי דיור, אלא גם במצבים של רכישה על ידי משפרי דיור), דירות נוספות מעבר לדירה ה"יחידה", או רכישת זכויות במקרקעין אשר ייעודן איננו מגורים (למשל, חקלאי או מסחרי). מס הרכישה מעוגן בסעיף 9 של חוק מיסוי המקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, וכיום, הוא נמצא במוקד הדיון הציבורי וההתעניינות, בעיקר בשל מדרגות המס (דירה יחידה, דירה שנייה, דירה שלישית וכן הלאה) והתנגדות המשקיעים למיסוי גבוה במיוחד על דירה שלישית, אשר מעסיק את התקשורת בימינו.

נכון לכרגע, ולעד ל-15.01.2018, אלה הן מדרגות מס רכישה לרכישת דירה יחידה לתושב ישראל

  • על חלק השווי עד ל-1,623,320 ₪ – 0%
  • על חלק השווי שבין 1,623,320 ₪ ו-1,925,460 ₪ – 3.5%
  • על חלק השווי שבין 1,925,460 ₪ ו-4,967,445 ₪- 5%
  • על חלק השווי שבין 4,967,445 ₪ ו-16,558,150 ₪ – 8%
  • על חלק השווי שמעל 16,558,150 ₪ – 10%

לעומת זאת, בעת רכישת דירה נוספת (אשר אינה מוגדרת כ"דירה יחידה") על ידי תושב ישראל, יחולו המדרגות הבאות

  • על חלק השווי שעד 4,967,445 ₪ – 8%
  • על חלק השווי שמעל 4,967,445 ₪ – 10%

תקנה 12 בתקנות, מגדירה את מס הרכישה שישולם על ידי עולה, ב-8 השנים בהן הוא מוגדר ככזה (משניה לפני עלייתו ועד ל-7 שנים לאחר עלייתו)

  • על חלק השווי שעד ל-1,759,310 ₪ – 0.5%
  • על חלק השווי מעל ל-1,759,310 ₪ – 5%

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין מס רכוש, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי דין נסים את כהן ניסן בטלפון מספר 04-8512612 או במקרם דחופים להתקשר ל-050-5518518 ולקבל מענה מדויק, אמין ומקצועי.