כל מה שעליך לדעת על תביעה נגד המעסיק במקרה של תאונת עבודה

במקרה של תאונת עבודה שלרוע המזל, פוגעת בעובד, באופן טבעי, המעסיק (המעביד) והמוסד לביטוח לאומי הן שתי הכתובות הראשונות ההגיוניות אליהן מופנית התביעה לתשלום פיצוי כספי. במקרים של תביעת הפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, יצטרך העובד שנפגע להוכיח שתי נקודות עיקריות. הראשונה בהן היא כי אכן נגרמה לו פגיעה מכל סוג שהוא, והשנייה היא כי הפגיעה שנגרמה עונה לקריטריונים של תאונת עבודה, כמו שמגדיר אותה החוק, ובעקבותיו גם המוסד לביטוח לאומי. לעומת זאת, תביעה המוגשת כנגד המעסיק (או, יותר נכון – כנגד חברת הביטוח המבטחת את המעסיק בפוליסת חבות מעבידים) תידרש להוכיח קיומן של נסיבות נוספות.
תביעה בגין תאונת עבודה נגד המעסיק

אלו עילות קיימות לתביעה בגין תאונת עבודה נגד המעסיק?

בנוסף להוכחות העובדתיות לפגיעה ולקשר בין הפגיעה לעבודתו של התובע, יצטרך העובד לספק הוכחות מוצקות למחדלים שהם באשמת המעסיק, לרשלנותו ואף ליצור קשר נסיבתי בינם לבין קרות התאונה. כלומר, החוק, למרות שהוא רואה, באופן הגיוני למדי, את המעסיק אחראי להבטחת שלומם של עובדיו ולדאגה ליצירת סביבת עבודה בטוחה עבורם, איננו רואה בו אחראי באופן מיידי לכל פעולה הקורה בתחום העבודה, אלא דורש מהתובע להוכיח את אחריותו של המעביד על קרות התאונה ואת חלקו באשמה על עצם גרימת התאונה. דוגמאות שכיחות לתביעות מסוג כזה נסבות סביב תאונות עבודה שאירעו בשל אי הקפדת המעביד על נהלי בטיחות בעבודה, חוסר בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים בעת טיפול או שימוש בחומרים מסוכנים, חוסר הדרכה מתאימה ומספקת לעובד הנפגע ולעובדים אחרים וכן הלאה.

העובד והמעסיק – הפעם, משני צידי המתרס!

בניגוד להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי (שהוא גוף גדול, ולכן, שום דבר שם איננו אישי – אין נעלבים או עובדים שמצופה מהם לקחת צד במאבק), ארגונים ועסקים מנהלים בתוכם מערכות יחסים אנושיות הדוקות בהרבה יותר. ולכן, תביעה נגד המעסיק במקרה של תאונת עבודה (כבכל מקרה אחר, אגב) פירושה שבירת מערכת היחסים החברית, שלרוב, שררה עד לרגע קרות התאונה בין העובד למעביד ולעובדים אחרים במקום העבודה ומעבר לפאזה אחרת, ידידותית הרבה פחות. לעיתים, אף יחושו הקולגות, חבריו לעבודה של העובד שנפגע, כי מצופה מהם לבחור צד בסכסוך, וכי כל דבר שיאמרו מרגע קרות תאונת העבודה והלאה, עלול לשמש ככלי להוכחת אחריותו של מעסיקם בתביעה המוגשת נגדו. גם את העובד הנפגע מציב הדבר בעמדה לא נוחה, מאחר ולאחר שנפגע (פיזית או נפשית) ולאחר שאיבד את מקום עבודתו (מכיוון שלרוב, זוהי נקודה בה מסתיימים יחסי העבודה), כעת, הוא גם מבודד מחבריו לעבודה.

דאגו לשמור את הקלפים קרוב לחזה!

חשוב לזכור, כי בשל כל אותם גורמים שהזכרנו, מדובר במצב נפיץ למדי, ולכן, כל פעולה שנעשית על ידי העובד שנפגע, חייבת להתבצע בהנחייתו ובהדרכתו של עורך דין המתמחה בתחום, על מנת שלא לפגום בסיכויי הצלחת התביעה ובסיכוי לקבלת הפיצוי. אחת השגיאות הנפוצות ביותר המבוצעות על ידי עובדים שנפגעו, הוא גילוי קלפיהם למעסיק ולחברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסת חבות מעבידים, לרוב, דרך פניה בכתב (מכתב, פקס, מייל) למעסיק, שטיחת הטענות (כולל נסיבות התרחשות המקרה) וציון טענת אחריות המעביד לקרות התאונה. מכתב כזה, באופן צפוי למדי, שולח את המעסיק להתייעץ עם עורכי דינו ועם חברת הביטוח המבטחת אותו, כך, שלמעשה, נתתם מרצונכם החופשי למעסיק (שכעת נמצא בצידו השני של המתרס, נגדכם, כזכור) ביד את כל המידע הנדרש לו כדי להתגונן מפני תביעה ולהתנער מאחריותו ומחלקו בתאונת העבודה ובנסיבות שגרמו לה.

מה כן רצוי לעשות במקרה כזה?

ראשית, רשמו את כל פרטי האירוע בפירוט רב ככל האפשר וצלמו תמונות רבות ככל שניתן. כיום, כאשר כל אחד מאיתנו מצויד בטלפון נייד חכם, אתם לא תיתקלו בבעיה כלשהי. אספו פרטים ושמות של עדי ראיה רבים ככל שתוכלו. חשוב לעשות זאת בשלב מוקדם ככל האפשר, עוד בטרם מתעוררת בהם הדילמה של נאמנות למעסיק / הפחד מאובדן מטה לחמם. פנו לקבלת טיפול רפואי והקפידו לציין את נסיבות קרות התאונה – וודאו כי הדברים הללו נרשמים מפורשות בטפסים הממולאים על ידי הרופא הבודק אתכם! בקשו העתק מכל מסמך ותיעוד רפואי, ושמרו אותם יחד עם הקבלות והרישומים על הוצאות שנגרמו לכם בגין הפגיעה בתאונת העבודה. צרו קשר, מוקדם ככל האפשר עם עורך דין המתמחה בתחום תאונות עבודה, על מנת שינחה אתכם כיצד עליכם לנהוג מנקודה זו והלאה.

חשוב מאד!

הקפידו למלא את הוראותיו של עורך הדין ככתבן וכלשונן, גם במקרים בהם נדמה לכם שהמקרה שלכם שונה, ואין לכם צורך לנהוג בנוקשות וברשמיות מול מעסיקכם לשעבר ומול חבריכם לעבודה. לעורך דין מנוסה המתמחה בתחום ישנו ניסיון עם עשרות, מאות ולעיתים גם אלפי מקרים בדיוק כמו שלכם, ולכן, תצטרכו לבטוח בו ולהאמין שהוא פועל בדרך הנכונה ביותר עבורכם, הדרך המקצועית שתאפשר לכם לזכות במרב הפיצוי המגיע לכם!